Çin halkına istikrar ve refah sağlamaya devam ediyor

Çin halkına istikrar ve refah sağlamaya devam ediyor

CGTN / Andy Mok

Yeni tamamlanan Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı Çin'in yönetiminde kilit önemi sahip olaylardan biri, çünkü konferans gelecek yılların ekonomik, finansal ve bankacılık alanlarındaki önceliklerini belirler. Ama bu yılki konferans iki nedenle daha da büyük öneme sahip. İlk olarak, konferans yeni beş yıllık planın ilk yılını ele alıyor ve bu plan Çin'in beş yıllık devrelerinin en önemlisi. Ama konferans aynı zamanda, uzun süre kalıcı sonuçları olacak güçlü ve rahatsız edici yeni küresel dinamikleri ortaya çıkaran Covid-19'u da ele aldı.

Konferansın kapsayıcı mesajı gelecek yıl politikada "dramatik değişiklikler" ya da "keskin dönüşler" olmayacağı ve asıl hedefin süreklilik, istikrar ve sürdürülebilirliği devam ettirmek olduğu şeklinde.

Bu nedenle 2021'in planı Covid-19'dan kaynaklanan tehditlerle ve daha karmaşık ve öngörülemez küresel ortamla mücadele çabalarının devam etmesi. Ya da konferansın resmi raporunda belirtildiği üzere, "ekonomik toparlanma için gereken desteği sürdürmek için proaktif bir mali politika ve ihtiyatlı bir para politikası yürütmeliyiz."

ÇİN 2020'DE EKONOMİK BÜYÜME SAĞLAYAN TEK BÜYÜK ÜLKE

Bu politika yönergesinin sonucu şudur; Çin'in Covid-19 salgınına yanı sıra artan jeopolitik gerginliklere başta verdiği tepki genel olarak doğru ve etkiliydi. Salgını kontrol altına alan ve 2020'de ekonomik büyüme sağlayan tek büyük ülke olarak, bu veri sonucu doğruluyor. 2021 için, ilk tahminler yüzde 8'lik bir Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyüme oranı beklerken, Çin Toplumsal Bilimler Akademisi ilk çeyrekte yüzde 19'luk bir büyüme bekliyor.

1950'lerin başından itibaren başlayarak, beş yıllık planlar Çin'in uzun dönemli ekonomik hedeflerinin dile getirilmesi ve uygulanmasında bir çerçeve oluşturdular. 2021'in politika hedefleri gibi, 14. Beş Yıllık Plan da, geçmişte başarılı sonuçlar getiren politika değerlendirmeleri ve kararların sürekliliğini temsil ediyor. Özel odaklanma alanları arasında yüksek hızlı büyümeden yüksek kaliteli büyümeye ve sürdürülebilir kalkınmaya geçiş, daha büyük dışa açıklık ve küresel ekonomi ile bütünleşme peşindeyken iç talebe öncelik verme ve kilit teknolojilerde teknolojik gelişmeyi sürdürmek var.

Teknolojik ilerlemelerle ilgili olarak, konferansın resmi raporu, "ulusal bilim ve teknoloji güçlerinin kuvvetlendirilmesi" gereğini belirtiyor ve şöyle devam ediyor; "Büyük bilimsel ve teknolojik yeniliklerin örgütleyicisi olarak devletin rolüne tam yerini vermek, stratejik ihtiyaçlara yönelik olmaya bağlı olmak, bilimsel ve teknolojik yeniliğin yönünü ve odak noktasını belirlemek ayrıca ulusal kalkınma ve güvenliği engelleyen temel sorunları çözmeye odaklanmak." Yarı iletkenler, yapay zekâ ve 5G yeni beş yıllık planda öncelik verilecek en önemli özel teknolojiler.

Dahası, Çin'in bu teknolojik hedeflere, atom ile hidrojen bombalarını geliştirme ve bir uydunun başarılı olarak fırlatılmasındaki bir strateji olabilecek, "bütün ulus sisteminin yeni bir tipi" ile yaklaşması bekleniyor. Ancak bu yeni bütün ulus sistemi tipinin kullanabileceği çok daha fazla kaynak olacak.

ÇİN HALKINA İSTİKRAR VE REFAH SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

Son olarak, bu yılki konferans, 2008 finansal krizine benzemeyen, tarihsel düzeylerde bir küresel kriz döneminde yapıldı. 2008'de küresel finansal kriz Amerika Birleşik Devletleri (ABD) finansal siteminde derin yapısal eksiklikleri ortaya çıkarırken Çin'in finansal sisteminin güçlülüğünü ve daha da büyük bir felaketin olmasını önleme gücünü ortaya koyduğu için ekonomik tarihin önemli bir dönüm noktasını oluşturdu.

Benzer şekilde, 2020 de ABD siyasi sistemindeki derin yapısal eksiklikleri ortaya çıkarırken Çin'in siyasi sisteminin gücünü ve sağlamlığını gösterdi. Covid-19, mortgage krizinin 2008'de oynadığı rol gibi, bu dönemde bir katalizör olarak hizmet etti.

Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı, kilit politika kararlarının iyi bilgili ve bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını garanti altına almak için aylık politbüro toplantıları ve inceleme oturumlarını da içeren Çin yönetişim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Çin'in yönetişime rasyonel ve yetkin yaklaşımı, diğer ülkeleri sakat bırakan tehditler karşısında bile, Çin halkına istikrar ve refah sağlamaya devam ediyor. Batı'nın sözde üstün sistemleri ile Çin sisteminin sağladığı sonuçlar arasındaki uçurum giderek açık hale gelirken, dünyada birçok siyasetçi ve diğer politika belirleyici uzun süredir inandıkları şeyleri sorgulamaya başlıyor. Bu yılki Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı bu türden düşünceler için iyi bir neden sunuyor.