“Çin ekonomisindeki olumlu gelişmeler iş birliği içinde olduğu ülkelere de katkı sağlar”

“Çin ekonomisindeki olumlu gelişmeler iş birliği içinde olduğu ülkelere de katkı sağlar”

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) 13. Ulusal Komitesi'nin 3. Toplantısı ve 13. Çin Ulusal Halk Meclisi'nin 3. Toplantısı (ÇUHM), başkent Beijing'de devam ediyor. Çin Ulusal Halk Meclisi yıllık toplantısı, Covid-19 salgını nedeniyle 22 yıl sonra ilk kez mayıs ayına ertelendi.

CRI Türk Türkiye Haber Müdürü Kamil Erdoğdu, "İki Toplantı"yı Çin basınına değerlendirdi.

Kamil Erdoğdu, bir Türk olarak Çin'deki gelişmelere iki açıdan bakması gerektiğini belirterek, "Birincisi alınan kararların Çin halkının yaşamına etkisi ve bunun dünyaya nasıl yansıyacağı; ikincisi de Çin-Türkiye ilişkilerine nasıl bir etkisi olacağı. Bu yıl Çin hükümetinin hazırladığı çalışma raporunda ekonomik hedefler ön plana çıkıyor; ancak bunun insanı merkez alan hedefler olduğunu belirtmeliyim. Dünya kamuoyu özellikle ekonomik önlemler ve hedefler üzerine yoğunlaşır; zira Çin ekonomisindeki en ufak hareketlenme ülke sınırları içinde kalmaz ve etkisi küresel düzeyde görülür. Çin ekonomisindeki olumlu gelişmeler iş birliği içinde olduğu ülkelere de katkı sağlar." dedi.

"İki Toplantı, bu yıl dünyada olağanüstü günlerin yaşandığı koşullarda düzenleniyor." açıklamasını yapan Erdoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle ağırlıklı olarak ekonomiyle ilgili kararlara ilgi gösteriliyor. Ancak ben Çin ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki ilişkilerin salgın nedeniyle daha geniş boyut kazandığı koşullarda bu ilişkileri ilgilendiren konularda alınan kararların çok önemli olduğu görüşündeyim. Bu konuların başında da Taiwan ve Hong Kong geliyor. Zira ABD, Çin ile ilişkilerinde yaşadığı sorunları bu konulara da taşıyarak Çin'in egemenliğini sarsmayı amaçlıyor; Washington yönetiminin bu konulardaki çabalarının zaman kaybından başka bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Ülke bütünlüğü ve egemenlik Çin'in tartışılmaz kırmızı çizgisidir. Bir de yıllardır 'İki Toplantı' öncesinde ve sırasında Çin'in savunma bütçesiyle ilgili tartışmaları ilgiyle ve çoğu zaman da gülerek izlerim. Batı basını Çin'in savunma bütçesindeki artışlar hakkında komplo teorileri üretmeyi seviyor; ki bu artış genelde askeri personelin yaşam koşullarını iyileştirmekten kaynaklanıyor. Ayrıca Çin'in savunma harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payının dünya ortalamasının altında olduğuna da dikkat çekmek gerekiyor."

CRI Türk Türkiye Haber Müdürü Kamil Erdoğdu, bu yıl "İki Toplantı"da Çin'in insanların yaşamını güvence altına alacak kararlar alacağına inandığını dile getirerek, öncelikle istihdamı artıracak tedbir alınacağını düşündüğünü kaydetti. Çin hükümetinin halkın geçimini, beslenmesini, eğitimini ve sağlığını her zaman ilk sıraya koyan bir yönetim anlayışına sahip olduğunun altını çizen Erdoğdu, "Salgının önlenmesinde başarılı olan Çin'in bunun ekonomideki etkilerini de gidereceğine inanıyorum. Çin'in salgınla mücadeledeki başarısının anahtarı tüm toplumu seferber etmeyi başarmasıydı. Çünkü Çin halkı yönetime inanıyor ve bu nedenle aldığı kararlarda onu destekliyor. Salgın aynı zamanda halka dayanan, onun güvenini kazanan yönetimlerin daha başarılı olduğunu da gösterdi. Çin'in salgınla mücadeledeki deneyimleri Türkiye ve diğer ülkelere örnek oldu; salgından sonra atacağı adımların da örnek olacağını ve ülkelerin birlikte kalkınma yolunu açacağını düşünüyorum. Ayrıca salgından sonra Çin'in ortaya attığı Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin daha büyük önem kazanacağı ve ülkelerin sıkıntıları aşmasında anahtar rol oynayacağı görüşündeyim." diye konuştu.

"Çin'in 'İki Toplantı' sistemi, hiç abartmadan söylüyorum sosyalizme büyük bir katkıdır. Sosyalizmin pratik uygulamalarını zenginleştirmiştir. Bu aynı zamanda dünyadaki genel bir yanılgıya da cevaptır." ifadelerini kullanan Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Çin'de hep 'tek parti sistemi' olduğu söylenir. Bu büyük bir yanlıştır. Çin'de uygulanan sistem "Çin Komünist Partisi liderliğinde çok partili danışma sistemidir". Çin Komünist Partisi (ÇKP) dışında 8 demokratik parti daha vardır ve bunlar danışma, öneri ve eleştiri yöntemiyle kararlara katılırlar. Ancak Batı basını bu özelliklerden pek bahsetmez. Bu danışma sistemi 'her şey halk için' ilkesinin de hayata geçmesini sağlıyor. ÇKP üyesi olmasa da toplumun önde gelen iş insanı, sanatçı ve sporcularının ÇHSDK'da yer alması beni çok etkilemişti. Sinema sanatçısı Gong Li, dünya rekortmeni atlet Liu Xiang aklıma ilk gelen isimler. Gazeteci olarak İki Toplantı'yı izlediğim günlerde kendilerini meclis koridorlarında canlı olarak görmüştüm."

Çin'in yoksullukla mücadelede sağladığı başarının sadece bir iktidarın veya partinin değil, sosyalizmin de başarısı olduğunu ve dünyaya örnek teşkil ettiğini bildiren Kamil Erdoğdu, "Çin'in 1949 ile başlayan Reform ve Dışa Açılma ile hızlanan süreçte aldığı sonuçlar Çin halkını refaha ulaştırırken dünya halklarının Çin'e duyduğu güveni de artırdı. Yoksullukla mücadele ileri doğru atılan her adım insanlığa yapılan bir katkıdır ve insanı merkez alan, her şeyin insan için olduğu dünyaya daha da yakınlaşmaktır." değerlendirmesinde bulundu.