Çin ekonomisi 2020'de küresel yavaşlamayı hafifletebilir

Çin ekonomisi 2020'de küresel yavaşlamayı hafifletebilir

Çin İletişim Bankası ile baş ekonomisti Lian Ping, Çin'de yaşanan ekonomik dönüşüm ve 2020 beklentilerini Global Times gazetesi için değerlendirdi. Sizler için alıntılıyoruz:

Çin'in ekonomik büyümesi yapısal, döngüsel ve dış faktörler nedeniyle 2019'da yavaşlama gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile süren ticaret savaşları Çin ekonomisinde daha güçlü konjonktürel tedbirler alınmasını sağladı.

İhracattaki artışın gelecek yıl daha da zayıflaması bekleniyor. 2020'de ihracatı etkileyecek birkaç ana faktör var. Birincisi, küresel ekonomi büyüme turunda zirveye ulaştı. İkincisi, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) reform yönü hala belirsiz ve çok taraflı ticaret kuralları büyük zorluklarla karşı karşıya. Üçüncüsü, ABD'nin Çin mallarına dayattığı gümrük tarifelerinin yaratacağı olumsuzluklar.

TÜKETİME DAYALI BİR EKONOMİ

Tüketim, 2020'de Çin'in ekonomik büyümesine daha büyük katkı sağlayacak ve ülke reformları hızlandıracak. 2020 yılında otomobil endüstrisinde tüketime dayalı bir büyüme olması öngörülüyor. Genel tüketim, tüm yıl boyunca sabit kalacak ve yatırımlara göre daha fazla gelir getirecek. Ülke ekonomisine yüzde 70'ten fazla katkı yapması muhtemel görünüyor.

Çin'in tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) arasındaki fark 2019'da genişledi. TÜFE artışı yalnızca geçici bir olgudur.  İhracatın gelecek yıl bir miktar toparlanması durumunda üretim koşulları da iyileşebilir ve böylece ÜFE'nin ikinci çeyrek döneminden sonra istikrarlı kalması desteklenebilir.

Çin ekonomisi yeni bir modele bürünmeye hazırlanırken, belirli bir büyüme hızını sürdürmesi gerekiyor. Ülkenin her yönüyle müreffeh bir toplum hedefine ulaşması gerekiyor.

ÇİN KÜRESEL EKONOMİYE YÖN VERECEK

Dünya ekonomisinin 2020'de yavaşlaması ve Çin ekonomisini olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor. Ekonomik dönüşüm sırasında, ihracat, altyapı ve gayrimenkul gibi eski ekonomik enstrümanlar daha küçük roller üstleniyor, ancak dijital ekonomi ve yeni tüketim gibi gelişmekte olan sektörlerle birlikte büyümeye katkıda bulunmaya devam ediyorlar.

Genel olarak, Çin'in para politikasında ticari bankalara daha fazla likidite sağlaması ve finansal kurumların faaliyetlerini arttırması gerekmektedir. Arz ve talep arasındaki dengenin korunması gerekiyor.