Çin'den yeşil dönüşüm çağrısı

Çin'den yeşil dönüşüm çağrısı

China Daily / Li Zhiqing

Çin'in iklim hedefi ülkelerin yeşil dönüşümü gerçekleştirmeleri için bir çağrıdır.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler'in (BM) 75. Genel Kurul Toplantısı'nda "Çin'in karbondioksit salımlarını 2030'dan önce azaltmak ve 2060'dan önce karbon nötr hedefine ulaşmak için ulusal olarak kararlı katkılarını artıracağını ve daha kararlı politikalar ile önlemler benimseyeceğini" açıkladı.

Üç aydan kısa bir zaman sonra Cumhurbaşkanı Xi, 12 Aralık'taki İklim Zirvesi'nde Çin'in iklimle ilgili hedefini daha da ayrıntıyla açıkladı. Xi, "2030'a gelindiğinde Çin, karbondioksit salımlarını her bir Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) birimi için 2005'teki düzeyinin yüzde 65'i kadar azaltacak, temel enerji tüketimindeki fosil dışı yakıtların payını yüzde 25 düzeyine çıkaracak, orman stoku miktarını 2005'teki düzeyden 6 milyar metreküp daha artıracak ve kurulu rüzgâr ile güneş enerjisi kapasitesi 1,2 milyar kilovatın üstüne çıkaracak." dedi.

ÇİN'DEN YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

İlk olarak, temel hedef ekolojik çevreyi koruyacak önlemler alarak iklim ve çevresel riskleri aktif biçimde düşünmek olan ve merkezi hedefi karbon yoğunluğunu sürdürülebilir biçimde düşürmek olan iklim hedefi Çin'in ekonomik ve toplumsal kalkınmasının kapsamlı biçimde yeşil dönüşümü için çok önemlidir.

Çin ulusal koşullarına göre "karbon yoğunluğunu önemli ölçüde düşürmeyi" temel iklim hedefi olarak belirledi, bu çevre ve ekonominin koordineli gelişmesini başarma kavramının somutlaşmış halidir. Yeni dönemde, iklim değişikliği ile ekonomik kalkınma arasında bir çelişki olmayacak.

Bir yandan, iklim değişikliği ile baş ederken toplumumuz ve ekonomimizin yüksek kaliteli gelişmesini desteklemek de gereklidir. Öte yandan, toplumsal ve ekonomik gelişme düşük karbonlaştırma ile sürdürülebilirlik hedeflerini de ulaşmalıdır. Çin'in yeni iklim hedefi ekonomi yeni koronavirüs salgınından etkilendikten sonra toparlanmaya başladığı kritik bir zamanda açıklandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDEN OLDUĞU TOPLUMSAL VE EKONOMİK ZARARLAR AZALTILMALI

İkincisi, iklim hedefinin odağı önleme ve uyum sağlamadır. Çin, iklim hedefini gerçekleştirmek için iki yaklaşıma dayanmak zorundadır, yani fosil olmayan yakıtlara geçme ve orman alanını artırma. Fosil olmayan enerjilere geçme enerji yapısını optimize ederken, daha fazla orman karbon yutağını (emmeyi) artıracak.

Bu nedenle, iklim önleme hedefi, temel olarak karbon salımlarının azaltılmasına, karbon azaltma zirvesine orta vadede ulaşmaya ve nihayet karbon nötr hedefine ulaşmaya dayanıyor.

Başka bir deyişle, düşük karbon yaşam tarzına, düşük karbon ekonomisi ile finansına, düşük karbon teknolojisi ve ürünlerine ve diğer şeylere odaklanarak, iklim önlemeyi toplumsal ve ekonomik gelişmenin her yönünde uygulamalıyız. Nihai hedef toplumsal ve ekonomik gelişmemizi karbon salımlarından pratik olarak kopartmaktır. Süreç içinde, ekonomik ve toplumsal gelişmemiz aynı zamanda iklim uyumunu da dikkate almalıdır. Karbon nötr hedefi ve iklim değişikliğinin önlenmesini tümüyle başarmadan önce iklim değişikliğinin neden olduğu değişik toplumsal ve ekonomik zararları azaltmalıdır.

ÇİN'İN İKLİM HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRME YOLU AÇIK

Üçüncüsü, iklim hedefi kapsamlı yeşil dönüşümün etkililiği ve adilliğini dikkate alır. İklim değişikliğini önlemek için, kapsamlı bir yeşil dönüşüm hem etkinliği hem de eşitliği dikkate almak zorundadır.

Bir yandan, Çin'in iklim hedefini gerçekleştirme yolu çok açıktır. Yani piyasanın, çeşitli iklim (değişikliği) önleme kaynaklarını dağıtmakta aktif biçimde kararlı bir rol oynamasına izin vermek.

Yeni enerji ve enerji verimliliği teknolojileri gibi endüstriyel gelişmelerin eklim değişikliğini önlemekte etkin yaklaşımlar olduğu için, yeni enerji ile enerji verimliliği teknolojilerindeki gelişme farklarına odaklanarak, yeşil ekonomiyi desteklemeli ve yeşil finans yeniliklerini uygulamalıyız.

 Bu farklar, üretim kapasitesi, teknoloji, yatırım ve benzeri alanlarda vardır. Dolayısıyla, verimliliği geliştirmek için iklim değişikliğini önlemeye yatırım yapmak için kaynakları ve sermayeyi seferber etmeliyiz. Aynı zamanda, iklim hedefini gerçekleştirmek için, hükümet salım azaltma standartlarını birleştirmeli, salım azaltım bilgisinin açıklanmasını geliştirmeli ve salım azaltmak için toplumsal sermayeyi doğru biçimde yönlendirmelidir.

İKLİM HEDEFLERİNİN YAN ANLAMLARI VE HEDEFLERİ

Öte yandan, uluslararası topluluğun bakış açısından, karbon nötr hedefini gerçekleştirmek bütün ülkelerin birlikte çalışması, ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını, ortak fakat farklılaşmış sorumluluklar ilkesini uygulamalı ve en geniş boyutta eylemlerini güçlendirmelidirler, ki bu ulusal koşullar ile yeteneklere bağlıdır. Özellikle, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin kendi sözlerini yerine getirmelerini desteklemek için ciddiyetle fonlar, teknoloji ve kapasite yaratma imkânlarını artırmalıdır.

Sonuncu ama çok önemli olarak, iklim hedeflerinin yan anlamları ve hedefleri Çin'in 14. Beş Yıllık Planı'nın (2021-2025) şekillenmesine yardım edecektir. Çin'in karbon salımını en aza indirmesi için son tarih olan 2030'a sadece iki beş yıllık plan kaldı. Dolayısıyla 14. Beş Yıllık Plan iklim hedeflerini gerçekleştirmek açısından kritik bir alan olacak. Enerji yapısının ayarlanması, iklim yatırımı ve finansmanının gelişmesi, iklim önleme sistemleri ile iklim uyum sistemlerinin inşası, 14. Beş Yıllık Plan'ın ilk sıradaki öncelikleri olacak.