Çin büyük bir yenilik destekçisi

Çin büyük bir yenilik destekçisi

China Daily / Li Baodong

Bilim ve teknolojide inovasyon, dinamik bir Asya'nın gelişimine rehberlik ediyor. Yeni bir teknoloji devrimi ve sanayi dönüşümü dönemi getiren dördüncü sanayi devrimi ortaya çıkıyor. 5G, yapay zekâ, sanal gerçeklik, kuantum teknolojisi, akıllı tedarik zincirleri ve biyotıpın uygulanması insanların faaliyetleri ve toplumsal gelişme üzerinde köklü etkileri olacak. Bütün dünyada, niceliksel birikimden niteliksel değişime doğru bir dönüşüm yaşanmakta. Bütün ülkeler için bilim ve teknolojide iş birliğini güçlendirmek ve yeniliklerin sonuçlarını karşılıklı fayda temelinde paylaşmayı desteklemek kaçınılmaz. G20 liderleri son Riyad Zirvesi'nde evrensel, güvenli ve fiyatı uygun bağlantının sayısal ekonominin temel sağlayıcısı ve kapsayıcı büyüme, yenilik ve sürdürülebilir kalkınmanın katalizörü olduğunu kabul etti.

Asya için Boa Forumu zirvenin sonuçlarını destekliyor ve hükümetlerin yenilik için gerekli bilgi, teknoloji, yetenekler, veri ile gerekli diğer unsurların serbest akışı için açık, adil ve ayrımcı olmayan çevre yaratmak için çalışacaklarını ve var olan sayısal bölünmeyi azaltacaklarını ve sürdürülebilir bir şekilde insani gelişmeyi güçlendirmek için temel teknolojilerde atılımları hızlandıracağını umuyor.

ASYA İŞ SEKTÖRÜ BİLİMSEL-TEKNOLOJİK YENİLİĞE ÖNCELİK VERİYOR

Eski bir Çin deyiminde belirtildiği gibi, bir kişi her gün yeni şeyler öğrenerek ilerler ve bunu yapamadığı zaman geri kalır. Zaten dünyadaki en dinamik bölge olan Asya, piyasa koşullarını ve düzenleyici sistemlerini iyileştirerek ve yatırımı artırarak, bilimsel-teknolojik yenilik için küresel iş birliği ve stratejik desteği güçlendirmelidir. Asya iş sektörü bilimsel-teknolojik yeniliğe öncelik veriyor ve yeni teknolojilerdeki yatırımını ikiye katlıyor. Yakın zamanda imzalanan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması, piyasaların açıklığı ve telif mülkiyet haklarının korunması için yüksek standartlar belirleyerek, Asya'nın ekonomik bütünleşmesinin başarılmasında bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu Asya ülkelerinin açık ve yenilikçi ruhu ile bilim ve teknolojinin gelişmesini desteklemekte kararlılığını ve bölgesel bilim teknoloji iş birliğini yansıtıyor.

Asya ülkeleri son yıllarda yenilik yeteneklerini sürekli artırmaları sonucunda, bazı bakımlardan Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) ve Avrupa ülkelerini yakalıyor hatta geçiyor. Bu eğilimi tanıyan Boao Forum Kurulu 2018'den bu yana ön cephedeki bilim-teknoloji konularını içermek için gündemini genişletiyor. Asya için Boao Forumu'nun bilim teknoloji yenili konusunda yeni önce açıklanan bir raporu, bu konudaki bazı kilit bulgularını paylaşıyor.

ZORLUKLAR YENİ FIRSATLAR DOĞURUYOR

İlk olarak, salgın ve tek taraflılık ile teknik sorunların siyasileştirilmesi gibi siyasi faktörler nedeniyle, Asya ekonomik kalkınma ve yenilikte zorluklarla karşı karşıya. Öte yandan, bu zorluklar yeni fırsatlar da doğuruyor. Sayısal ekonominin yanı sıra, enformasyon teknolojileri, yapay zekâ, otomasyon ve sayısallaşmanın güçlü gelişmesi Asya'da büyümenin yeni taşıyıcıları haline geldi. Özellikle Doğu Asya yenilikte canlılık bakımından en başta gelen bölgelerden biri haline geliyor.

İkincisi, farklı kalkınma düzeyleri, doğal kaynak varlıkları ve toplumsal sistemler nedeniyle, ülkeler farklı yenilik planları kabul ediyor ve farklı destek düzeyleri sunuyor. Ama Asya ekonomileri yeniliğe artan stratejik önem veriyor ve bilim ve teknolojide yatırımlarını artırıyor. Çin, Japonya ve Güney Kore, hepsi detaylı yenilik stratejileri formüle ettiler. Güneydoğu Asya ülkeleri yeniliğe yaptıkları yatırımı artırmaya devam ederken Singapur'un liderlik pozisyonu koruyor ama Tayland ve Malezya onu hızla yakalıyor. Güney Asya'da Hindistan hükümetin artan girdileri sayesinde açık ara önde gidiyor. Orta Asya'da Kazakistan kapsamlı bilim ve teknoloji kapasiteleri ile yatırım bakımından beş ülkenin başında geliyor. Ekonomilerini petrol ile doğal gaza büyük ölçüde bağımlı olmaktan çıkarmak ve yeni bir ekonomik model kurmak için aktif biçimde çalışan Körfez ülkeleri de yeniliğe büyük öncelik veriyor.

ÇİN BÜYÜK BİR YENİLİK DESTEKÇİSİ

Çin'in performansı, 2020 Küresel Yenilik İndeksi'nde ilk 30'da yer alan tek orta gelir düzeyli ülke olmasına rağmen 14. sırada bulunuyor. Çin ulusal patent, marka, faydalı ürün başvuruları ve toplam ticaret gelirleri içinde yaratıcı mal ihracatının oranında dünya lideri. Düzenli olarak yeniliğin niceliğinden yeniliğin niteliği ve etkisine odaklanmaya geçen Çin büyük bir yenilik destekçisi haline geldi.

Çin'in yenilikteki dikkate değer ilerlemesi sağlam ve tutarlı politikalar yoluyla yukarıdan aşağı desteğe, dinamik girişimlerle aşağıdan yukarı girişimlerine ve uluslararası yönelimli kalkınma ile küreselleşmenin sağladığı gelişmiş yenilik kapasitelerine bağlanabilir. Endüstriyel zincir, tedarik zinciri ve değer zincirinden teknoloji zincirine, yenilik zincirinden uygulama zincirine, Çin'in uluslararası rekabet gücü ve yeri hızla büyüyor.

ASYA-PASİFİK EN BÜYÜK YARATICI ÜRÜN MÜŞTERİSİNE SAHİP

Üçüncüsü, Asya-Pasifik kültürel ve yaratıcı sanayinin en büyük pazarı haline geldi, küresel yaratıcı sanayi üretim değerinin yüzde 33'ünü ve küresel yaratıcı sanayi istihdamının yüzde 43'ünü karşılıyor. Asya-Pasifik aynı zamanda en büyük yaratıcı ürün müşterisine sahip.

Dördüncüsü, Asya kentleri yenilik merkezleri olarak ortaya çıkıyor. Artan sayıda sayısal şampiyonlar, değeri bir milyar doların üzerinde yeni teknoloji şirketleri ve büyük bilimsel araştırma kurumları Asya Silikon Vadilerini oluşturuyor ve sermaye, piyasalar ve yeteneklerin bütünleşmesi ile bölgede yeni gelişmelere yol açıyor.

KÜRESEL YENİLİK MODELİNDE ORTAYA ÇIKAN BİR EĞİLİM "ÇOKLU-KUTUPLAŞMA"

Beşincisi, rapor Asya'da ümit verici uygulama ufkuna sahip dokuz teknoloji seçiyor ve bunların geleceğin şekillendirilmesindeki potansiyellerini değerlendiriyor. Bu teknolojiler yapay zekâ, 5G, sanayi robotları, akıllı endüstri zincirleri, mobil ödemeler, yeni perakende teknolojileri, biyotıp, sayısallaştırılmış enerji ve çevre yönetimi.

Küresel yenilik modelinde ortaya çıkmakta olan bir eğilim, çoklu-kutuplaşmadır. Doğu Asya'da yenilik kentleri ve öbekleri hızla artıyor. Sadece Çin'deki yenilik öbeklerinin sayısı bir yılda 7'den 18'e çıktı. Asya yapay zekâda, Çin, Güney Kore, Japonya, Hindistan ve Singapur'un ön safta olduğu bir lider olarak ortaya çıkıyor. Çin ile Güney Kore ayrıca, ulaştırma, enerji, imalat, eğitim, sağlık ve tüketim için büyük yenilikçi sonuçları olan 5G teknolojisinde de lider. Mobil ödeme, Çin ile Hindistan'ın öncülüğünde ve diğer ülkelerin hızla onları yakalaması ile birlikte, tüm Asya'ya hizmet ediyor.