Çin, ABD ile ilişkilerini nasıl şekillendirmeli?

Çin, ABD ile ilişkilerini nasıl şekillendirmeli?

Küresel liderlikten düşmek istemeye Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çin'e karşı stratejik yarışı kolayca bırakmayacak. Bu eşi görülmemiş derecede derin, karmaşık ve kapsamlı rekabet karşısında Çin geniş inisiyatifler almalı.

İlk olarak, mevcut durumun net bir resmine sahip olmalıyız. İki büyük güç arasındaki gerginlikler oldukça uzun bir süre devam edecek ve ciddi krizlerin patlaması ihtimali var. Çin hızlı bir başarı elde etmek veya gerçekçi olmayan beklentiler için endişe duymamalı ve mantıklı adımlar atmalı. Çin, ancak stratejik yeteneklerini geliştirerek ve stratejik olarak hazırlanarak karmaşık ilişkileri ele alabilir ve potansiyel riskleri azaltabilir.

İkincisi, Çin, ABD'den gelen baskıyı kendi gelişimi için itici güç haline getirmeli ve iç işlerini verimli bir şekilde yönetmelidir.

Ekonomik olarak Çin, kendini geliştirme kapasitesini artırmalı, ABD pazarına bağımlılığı azaltmalı ve ekonomik büyümenin artmasında iç talebe önem vermeli. Askeri açıdan, ordusunu reformlarla güçlendirilmelidir. Çin, belirli koşullar altında olası savaşları kazanabilmemiz için birinci sınıf bir ordu kurmaya kendini adamış olmalı.

REFORM VE DIŞA AÇILIM POLİTİKALARI SÜRDÜRÜLMELİ

En önemlisi, Çin reformlara ve açılıma devam ederek yönetişimi geliştirmelidir. Kalkınma düzeninde yenilik ve reform, uluslararası rekabetin çekirdeği haline gelmiştir. Gelecekte sadece bir atılım yapabilen ve bu konuda liderlik edebilen ülke üstünlük sağlayabilir. Bu nedenle, Çin'in ulusal kalkınma modelini geliştirmesi ve yönetişimi iyileştirmesi için acil bir ihtiyaç söz konusu. Bu da ülkenin küresel düzende yerini alarak ABD ile bağlarını geliştirmesi için sağlam bir temel oluşturacaktır.

Üçüncüsü, Çin'in komşu ülkelerle olan ilişkilerini doğru bir şekilde ele alması gerekiyor. Asya'da hayati bir güç olan Çin, adaleti korumalı ve ortak çıkarları gözetmeli. Jeopolitik avantajını tam anlamıyla kullanmalı ve uluslararası iş birliğini teşvik edici adımlara imza atmalı.

Dördüncüsü, ABD ile müzakereler devam ederken, durum ne olursa olsun yanlış anlamalardan kaçınmak için Çin her zaman stratejik iletişimi sürdürmelidir. Zorluklara rağmen, Çin'in ABD ile gelecekteki iş birliği için daha fazla fırsat yaratması gerekiyor. Bu adım ikili ilişkileri doğru yolda geri çekebilir.

Sun Tzu'nun Savaş Sanatı'nda dediği gibi, "Savaşta iyi olanlar daima yarattıkları elverişli durumlardan zafer ister."

Kaynak: Global Times