Çin, 2018 GSYİH'sini revize etti

Çin, 2018 GSYİH'sini revize etti

Çin'de 2018 yılının Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH), yapılan yeni hesaplamanın ardından 91,93 trilyon yuan (13,08 milyar dolar) olarak revize edildi.Bu miktarın, ön hesaplamanın sonucundan 1,9 trilyon yuan, yani yüzde 2,1 fazla olduğu ifade edildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu revizyonun, ülkenin GSYİH hesaplama sistemine ve dördüncü ulusal ekonomik sayımın sonuçlarına dayanarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Revizyonun ardından birinci sektörün üretimi 6,47 trilyon yuan olarak güncellenerek GSYİH'nin yüzde 7'sine tekabül etti. İkincil sektörün üretimi 36,48 trilyon yuan, üçüncü sektörün üretimi ise 48,97 trilyon yuan şeklinde güncellendi.

Açıklamada, üçüncü sektörünün GSYİH'deki payının ise 1 puan yükseldiğine işaret edildi.

Çin'de yıllık GSYİH, iki aşamadan geçerek hesaplanıyor. Yapılan ön hesaplama, yıllık istatistik ve veriler ile mali bilançolar ve idari kayıtların ışığında revize ediliyor.

Ekonomik sayım yılında, GSYİH'ye dair yapılan ön hesaplamanın yeni verilere göre güncellenmesi gerekiyor.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıklamasında ulusal ekonomik sayımın, GSYİH'nin hesaplanması için kapsamlı, zengin ve kesin veriler sunduğuna da dikkat çekildi.

Dördüncü ulusal ekonomik sayım sonrasında GSYİH'de yapılan revizyonda, daha önceki revizyonlara kıyasla düşük oranda oynamalar görüldüğü bildirildi.

2019 yılı için yapılacak GSYİH hesaplamasında, 2018 yılına ait revize edilmiş verilerin dikkate alınacağı kaydedildi.