Birden fazla ana oyun

Birden fazla ana oyun

CGTN / Daryl Guppy

Batı medyası, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) başkanlık seçimlerinin görüntüsü karşısında büyülenmiş bir halde bulunuyor. Her iki aday,  siyasetleri ve çekişmeleri hakkında her ayrıntıyı biliyoruz. Bu yoğun odaklanmanın kökleri, ABD'nin küresel ekonomiye hakim olduğu savaş sonrası döneme dayanmaktadır. Başkanlık seçim sürecini ve ABD politikasını anlamak, iyi yatırım kararları alınması açısından gereklidir.

Batı medyası, Beyaz Saray için verilen mücadele kadar eşit önemde gerçekleşmesi yakın bir başka büyük siyasi olayı çok az biliyor ve daha az dikkat ediyor. Çin'in başkenti Beijing'de 26-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak Çin Komünist Partisi (ÇPK) 19. Merkez Komitesi 5. Genel Kurulu, Çin ve ayrıca küresel ekonomik ilişkiler için gelecek beş yılın stratejik planlamasını belirleyecek.

Bu kurul, çeşitli raporlarda, komisyonlar ile bölgesel görüşmelerde hararetli tartışılan ve çözüme kavuşturulan siyasetler ve planların birlikte onaylanması amacıyla toplanıyor. Beşinci genel kurul, sınırsız televizyon tartışmaları ve hakaret yüklü Twitter yorumlarından yoksundur ama bu onu bir siyasi liderden daha az önemli yapmaz.

ÇİN KÜRESEL MANZARAYI YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR

Yatırımcılar bu siyasi olaya aldırmazlık edemezler çünkü bu sadece Çin için değil, bir sonraki ABD başkanı için stratejik ortamı belirliyor. Önceleri ABD, neredeyse dokunulmaz bir baskın ekonomik güç olarak stratejik politika çerçevesini belirleyebiliyordu. Şimdi Çin, küresel manzarayı yeniden şekillendirmede önemli bir rol oynuyor. Batı medyası ve pek çok yatırımcı için zorluk, Çin'in politika oluşturma sürecini daha iyi anlama yetisini hızlıca geliştirmektir. ABD seçimi önemlidir, ancak bu şehirde oynan tek oyun değil.

ABD Başkanı Donuld Trump, bundan 4 yıl önce başkanlık dönemi planını ortaya koydu. Sonuçlar tutarsız oldu. Bazı hedeflere ulaşıldı, Meksika ile yeni bir sınır duvarı gibi diğer yüksek profilli hedeflere ulaşılamadı. Amerikan siyasetinin doğası budur, ancak Çin'in beş yıllık planlama sürecine aynı şekilde hafife almak bir hatadır.

Çin son yıllarda, beş yıllık plan hedeflerini karşılama konusunda kıskanılacak bir rekor geliştirdi. Yoksulluğun önemli ölçüde ortadan kaldırılması, diğer ülkelerin çokça hayranlık duyduğu, başarılı beş yıllık planlama uygulamasının bir örneğidir.

ABD başkanlarının politika platformlarından farklı olarak, beşinci genel kurul, önümüzdeki beş yıl boyunca Çin'e yatırım ve etkileşim için güvenilir bir yol haritası sağlıyor. Çin'in, beklenmedik Covid-19 sıkıntısı karşısında bile beş yıllık plan hedefine ulaşmak için gerekli kaynakları toplama yeteneği, mevcut ekonomik toparlanmasının da gösterdiği gibi küçümsenmemelidir.

ÇİN BEŞ YILLIK PLAN HEDEFLERİNİ KARŞILAMA KONUSUNDA KISKANILACAK BİR REKOR GELİŞTİRDİ

Üçüncü çeyrek istatistiklerinden birkaç önemli nokta, Çin'in Covid-19 sonrası ekonomik büyümesinin kapsam genişliğini doğruluyor. Çin'in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH), eylül ayı sonuna kadar üç ayda yıllık bazda yüzde 4,9 arttı. Güçlü ihracat ile endüstriyel üretim ve perakende satışlarda beklenenden yüksek artışlar bu toparlanmanın temelini oluşturdu.

Resmi rakamlardan başka ekonomik toparlanmayı anekdotsal olarak Çin Seddi'ndeki kalabalığın WeChat uygulamasındaki anlık görüntü paylaşımları, Shanghai ve Chengdu gibi büyük şehirlerdeki alışveriş merkezlerini dolduran turistler ile alışveriş yapanlar ve havaalanlarındaki yolcu kalabalıkları kanıtlıyor.

İyileşmeyle ilgili bağımsız doğrulama, Shanghai Bileşik Endeksi'nin çalışmalarından da gelmektedir. Bu, herhangi bir karmaşıklık içermeyen bir performans ölçüsüdür, çünkü her gün açık, yüksek, düşük ve yakın endeks değerleri şeffaf piyasa hareketliliğince belirlenir. Shanghai Bileşik Endeksi, S&P 500 Endeksi'ndeki yüzde 7,8'lik artışa kıyasla bu yıl yüzde 9,4 artış yaptı.

ÇİN YABANCILAR İÇİN ANA YATIRIM TERCİHİ HALİNE GELİYOR

Çin ekonomisinin 1992'den beri görülen en büyük daralmadan sonra canlanması, verimli planlama ve uygulamanın faydalarının kanıtıdır. Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre bu, 2020'de ABD ekonomisinde tahmin edilen yüzde 4,3 daralmaya benziyor. Bu ekonomik sonuçlar doğrudan önceki beş yıllık planın ekonomik temellerinden kaynaklanıyor. Önümüzdeki beş yıllık planın hedeflerinin de gerçekleştirileceğinden şüphe etmek için hiçbir neden yok.

Akıllı yatırımcılar, Çin'in büyümesinin bir sonraki aşamasını yönlendirecek "ikili sirkülasyon" ekonomik stratejisinin daha fazla detayı için beşinci genel oturumu izleyecek. İlk göstergeler arasında Çin'in yerel pazarlarına güven ve yenilenebilir enerji, 5G ağları ile yapay zekâ hesaplamaları dâhil olmak üzere dijital ekonomideki yatırımların hızlandırılması yer alıyor.

Çin yabancılar için ana yatırım tercihi haline geliyor. Batı ile olan gerilimlere rağmen, en son Çin tahvil ihracına aşırı talep olmasının gösterdiği gibi, daha fazla Batı sermayesi Çin piyasalarına akacak. Çin sermaye piyasalarının süren açılımı, sıradan yatırımcıların erişim sağlamasını kolaylaştırıyor. Bu yatırım sermayesi akışları, beşinci genel kurulun ABD seçimleri kadar ilgiyi hak ettiği anlamına geliyor çünkü birden fazla ana oyun var.