Beijing, salgın sonrası dönemde diplomasiyi artırmaya hazırlanıyor

Beijing, salgın sonrası dönemde diplomasiyi artırmaya hazırlanıyor

Çin, 2020'de diplomasi alanında yeni zorluklarla karşı karşıya. Yurt içinde yeni koronavirüs salgını büyük ölçüde kontrol altına alındıktan sonra Çin, diplomatik faaliyetleri normalleştirmek ve dış cephedeki önemli zorluklarla başa çıkmak için büyük çaba sarf etti.

Pandemi sadece küresel ekonomik durgunluğa neden olmakla kalmadı, aynı zamanda ülkeler içinde ve arasında siyasi gerilimlere yol açarken, dünya düzeni ile küresel yönetimi bozdu. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile diğer bazı ülkeleri tek taraflılığa ve ticari korumacılığa başvurmaya, dar ekonomik ve jeopolitik hedeflerini gerçekleştirmek için Soğuk Savaş benzeri politikalara geri dönmeye teşvik etti. Özellikle Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi aracılığıyla gerçekleştirmeyi amaçladığı yüksek kaliteli kalkınma planını raydan çıkarmakla ilgili büyük tehditler söz konusu.

Çin, ABD'nin Çin karşıtı propagandasının neden olduğu kötüleşen imajını düzeltmek için çaba harcıyor. ABD'nin küresel kamuoyunu bir dereceye kadar etkilemiş olan Çin karşıtı kampanyaları, pandeminin dünyanın birçok yerinde hâlâ şiddetlendiği bir dönemde Beijing'in diplomatik savaşını daha da karmaşık hale getirdi. Yine de Çin, tüm bu iddiaların temelsiz olduğunu kanıtlamaktan geri durmadı.

ÇİN KÜRESEL LİDERLİK ROLÜNÜ ÜSTLENDİ

Çin, büyük bir küresel güç olarak uluslararası sorumluluklarını, çabalarından herhangi bir fayda elde etmek istediği için değil, insanlık için ortak bir geleceği olan bir topluluk oluşturmaya kararlı olduğu için yerine getirmiştir.

Çin'in çabaları uluslararası toplum tarafından kabul edildi ve diplomatik çabalarını yeniden başlatmasına yardımcı oldu. Örneğin, Çin'in üst düzey diplomatları Singapur, Kore Cumhuriyeti, Myanmar, İtalya, Hollanda, Norveç, Fransa ve Almanya gibi ülkeleri ziyaret ederek pandemi dönemi diplomatik ilişkileri geliştirme yoluna gitti.

Ancak bu çabalar, ABD önderliğindeki Batı'nın Çin'e daha fazla iftira atmasını engellemedi. Anti-Çin tugayının farkına varmadığı şey, salgın sonrası dönemde, karşılıklı yarar sağlayan diplomatik ilişkilerin Covid-19'un olumsuz etkilerinin üstesinden gelmesine yardımcı olabileceğidir.

Küresel barış ve istikrarı yeniden tesis etmek ABD'nin Soğuk Savaş zihniyetini ve sıfır toplam oyununu terk etmeye zorlamak Çin'in diplomatik hedefleri arasında. Çin sorumlu bir ülkedir ve diplomasisi yalnızca ulusal çıkarlarını korumayı değil, aynı zamanda uluslararası adaleti sağlamayı ve dünya düzenini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu konudaki tüm sorumluluklarını yerine getirmeye kararlıdır.

Kaynak: China Daily