Batı medyasının manipülasyon girişimleri

Batı medyasının manipülasyon girişimleri

CGTN / Lawrence Freeman

Son yüzyılda birçok Batı medya ve düşünce kuruluşu içinde jeopolitik kaygılarla Çin'i kötüleme çabalarında yeni bir grup olarak düşünme biçimi ortaya çıktı. Bunlar Çin'in "borç-tuzağı" dedikleri yeni tip bir sömürgecilik yaptığını ileri sürdüler. Çin bilerek gelişmekte olan ülkeleri ödenemeyecek kredi tuzağına sokma niyeti ile asıl olarak altyapı projeleri için, borç, kredi anlaşmalarına kandırmakla suçlanıyor. Borç alan ülkeler bir kez "aşırı borçlu" hale geldiklerinde, Çin'in değerli mineral kaynaklarının proje ya da teminat gösterilen varlıklarını ele geçirdiği iddia ediliyor.

Yalnız bu varsayımın tek bir sorunu var ki, hiçbir şekilde doğru değil. Ortada Çin'in Afrika'da ele geçirdiği hiçbir proje ya da el koyduğu varlık yok. Çin'e borçlu Afrika ülkelerini tuzağa düşürmek için hiçbir bilinçli çaba kanıtı yok.

BATI MEDYASININ MANİPÜLASYON GİRİŞİMLERİ

Afrika'da Kuşak ve İnisiyatifi'ni kötülemek için sözcülerin nasıl manipüle edildiğini gösteren bir örnek vermek için, Heather Zeiger'in "Çin ve Afrika: Borç-Tuzağı Diplomasisi" makalesine bakalım. Makale Kenya'nın Covid-19 ile bağlantılı bir mali sıkıntı yaşadığını ve Normal Tren Hattı (SGR) için aldığı kredinin koşullarını yerine getiremeyeceğini kabul ediyor. Ancak, bundan sonra koşullu bir cümleyi kurnazca kullanarak borç-diplomasisi diplomasisini kanıtlamak için kullanıyor; "Eğer Kenya borçlarını ödeyemezse, Çin hükümeti bunu yapmaya niyeti olmadığını belirtse de, Çin Mombasa Limanı gelirlerini teminat olarak alabilir."

Gerçekte, bu asla olmadı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Çin-Afrika Araştırma Girişimi (CARI) Çin'in Afrika'daki kredileri ile ilgili geniş veriye sahip. CARI binden fazla krediyi inceledikten sonra, "Çin'in Afrika'da bilerek başka bir ülkeyi borca batırdığına ve ondan sonra da bu borcu 'varlıkları ele geçirme' dâhil haksız ve stratejik avantajlar kazanmak için bu borcu kullandığına dair bir kanıta rastlamadık." dedi.

Ancak, bu seçilmiş Amerikan yetkilileri ile Demokrat ve Cumhuriyetçi parti temsilcilerini bu borç-tuzağı mantrasını cahilce tekrarlamaktan alıkoymadı. Bu propaganda öyle yaygın ki, Bazı Afrikalılar bile bu yanlış bilgiyi tekrarlıyor.

AFRİKA ÜLKELERİNİN ALTYAPIYA İHTİYACI VAR

Çin, Kuşak Yol İnisiyatifi aracılığıyla Afrika'da hayati olarak ihtiyaç duyulan altyapıyı finansman ve inşasına yardım ediyor. Afrika'yı sanayileştirmek, yoksulluğu ve açlığı sona erdirmek için altyapıdan daha acil ve hayati olarak ihtiyaç duyulan başka bir şey yoktur. Dış politikası artan oranda Çin'in dünyada artan siyasi ve ekonomik gücüne karşı koymaya göre şekillenen ABD'nin Afrika kıtasına benzer yardımlar yapmak için herhangi bir stratejisi ya da niyeti yok.

Küresel Kalkınma Merkezi'nde üst düzey araştırmacı ve Liberya'nın eski Kamu İşleri Bakanı W. Gyude Moore, Çin'in Afrika'daki altyapı yatırımlarının eşsiz olduğunu söyledi. Moore, Batı'nın Afrika'daki tarihi ve operasyonları dikkate alınırsa, "Afrika'nın karmaşık, olumsuz ve yüzyıllar süren tarihinde Batı'nın kıta ölçeğinde hiçbir altyapı inşası önerisi olmaması rahatsız edici… Afrika ekonomilerini dünyanın geri kalanı ile birleştirmek için yol, tren yolu ve denizcilik altyapıları ağı kurmak isteyenin Çin" olduğunu belirtti.

Çin, İngiliz İmparatorluğu'nun 20. yüzyılın başında Kenya'yı işgal etmesinden sonra geçen 100 yıldaki ilk yeni tren yolu olan Kenya'daki SGR'nin finansman ve inşasına yardım etti. Mombassa kentinden başkent Nairobi'ye uzanan bu iddialı projenin ilk aşaması zaten tamamlandı. Bu tren yolunun Uganda, Ruanda, Güney Sudan ve Etiyopya'ya bağlanması amaçlanıyor. Bu yolun, kıtayı dönüştürecek, Afrika'nın kuşağından geçmesi gereken zamanı çoktan gelmiş Doğu-Batı tren yolunun doğu kanadı haline gelme potansiyeli var.

Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi yoluyla ulusların refahına katkıda bulundu. Ve bunun için, teşhir edilmemeli,  desteklenmelidir.