Batı medyasının çifte standartları durdurulmalı

Batı medyasının çifte standartları durdurulmalı

"Asya Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı"nın (CICA) beşincisi "Güvenli ve Daha Müreffeh CICA Bölgesi için Paylaşılan Vizyon" teması ile CICA eyalet üyeleri ve medya kuruluşlarını bir araya getirdi. Beşinci CICA zirvesinin deklarasyonu, kapsayıcı sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliğinin desteklemesini kapsıyor. 

27 üye devlet ve 13 gözlemci ile CICA, Asya'da barışı, güvenliği ve etkileşimi teşvik etmeye çalışan çok taraflı bir iş birliği mekanizmasıdır. Bu nedenle tek taraflılığın değişimi tehdit ettiğini öne sürerek çok taraflılığı savunur. Günümüzde Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi çok taraflı örgütler de tehdit altında. Asya medyası çok taraflılığı teşvik etmeye ve ticaret korumacılığına karşı güçlü bir duruş sergileyerek, dünya barışına katkıda bulunmalıdır.

BATI MEDYASI OBJEKTİF OLAMIYOR

Günümüz dünyasında, Batı medyasının gelişmekte olan Asya ülkelerindeki medyadan daha fazla etkiye sahip olduğu iyi bilinmektedir. Bu, kabul etmemiz gereken bir gerçektir ve bu aynı zamanda Asya medyasının meydan okumak ve değiştirmek için ortak çaba göstermesi gerektiği bir gerçektir. Dünyadaki seslerimizi duyurmamız gerekiyor.

Dünya çok sayıda geleneksel ve geleneksel olmayan zorluklar ve tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Spesifik olarak, bazı Asya ülkeleri sürekli olarak terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadele ediyor. Söz konusu ülkeler bu unsurlarla mücadele etmek için büyük çaba sarf ederken, Batı medyasının bu tür olayları kendi bakış açıları ile yorumluyor.

ABD'NİN HEDEFİ OLURSAN BATI MEDYASININDA HEDEFİ OLURSUN

Batı medyasının ikiyüzlü çifte standardını gösteren en son örnek, CGTN'nin aralık ayı başında, terörizm ve dini aşırılıkçılığın ortaya çıkardığı travmaları "Terörizmle Mücadele" başlıklı İngilizce bir belgesel yayımlamasının ardından ortaya çıktı.

Çin'in somut delilleri ortaya koyduğu belgesel Batı medyasını sessizliğe bürüdü. Batı medyası belgeseli görmezden gelerek yorum yapmama tercihinde bulundu. Batı medyası Xinjiang'ı gerçekten önemsiyor mu?

Çin, Batı medyasının bu tür haksız uygulamalarının tek kurbanı değil. Bir ülke, özellikle ABD güdümünde hareket etmiyorsa, kesinlikle Batı medyasının çifte standartlarına kurban gidecek demektir.

Kaynak: Global Times / Chen Ping