Başarıya giden yolda zorluklara göğüs germek

Başarıya giden yolda zorluklara göğüs germek

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı geçen yıl hedeflerine ulaşma yolunda zorluklara karşı büyük ilerleyişler kaydetti. Dünyada korumacılık ve tek taraflılık arttıkça istikrarsızlık ve belirsizlik baş gösterdi. Ülke, yüksek kaliteli büyümeye geçiş sürecinde çeşitli zorluklarla mücadele etti.

Böyle bir zemine rağmen, Çin refah ve güç için istikrarlı bir yol izliyor. Yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyümesi 2019'da yüzde 6,1'e ulaşarak, büyük dünya ekonomilerine liderlik etti ve küresel büyümenin yüzde 30'una katkıda bulundu. Çin'in kişi başına düşen GSYİH'si, tipik bir orta gelirli ülke haline geldiğinden 10,000 dolar eşiğini geçti.

SERBEST TİCARET İLE KÜRESEL EKONOMİ DESTEKLENİYOR

Çin aynı zamanda açık ve kapsayıcı bir dünya ekonomisini öne sürüyor. Ülke, serbest ticaret bölgelerinin sayısının artması ve Shanghai'da düzenlenen ikinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) başarılı bir şekilde gerçeklemesi ile ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesinde önemli adımlar atılıyor. Küresel ortaklıklar ağı, Kuşak ve Yol iş birliği ile güçlendi.

Büyüyen Çin barış, ilerleme ve refah için daha büyük bir güç demektir. Diğer gelişmekte olan ekonomilere modernleşmenin nasıl sağlanacağına dair bir model sunuyor.

ULUSAL HEDEFLER GERÇEKLEŞİYOR

2020 yılı Çin'in gelişiminde yeni bir kilometre taşı olacak. Ülke, her bakımdan orta derecede müreffeh bir toplum inşa etmede belirleyici bir zafer görecek. Mutlak yoksulluk, ülkenin 5,000 yıllık tarihinde ilk kez ortadan kalkacak.

Çin'in kaydettiği ilerleme, hâlâ gelişmekte olan bir ülke olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kişi başına düşen GSYİH ve şehirleşme oranı açısından Çin, gelişmiş ekonomilere göre geride kalıyor. Ülkenin batı ve doğu bölgeleri arasındaki gelişme açığı hâlâ büyük. Ülke, inovasyon, ekolojik koruma, barınma ve eğitim konularında daha fazla sorunu çözmeli.

Çin, arz yönlü yapısal reformunu hızlandırıyor, kalkınmayı sürdürmek için belirlenmiş politikalar ve tedbirler uyguluyor. Mücadele zorlukları ülkenin hayaline ulaşma inancını daha da güçlendirecek.

Kaynak: China Daily