Avrasya'nın geleceğinin temelleri

Avrasya'nın geleceğinin temelleri

China Daily

Hiç kuşkusuz, 2020 tarihteki yerini hatırlanmaya değer bir yıl olarak alacak. 2020, geri döndürülemez ve benzeri görülmemiş bir yıl olarak hatırlanacak. Salgın hiç şüphesiz ciddi sorunlara neden oldu, ama bu zorlukları aşmanın bizi sadece daha güçlü ve akıllı yapacağını umalım. Dolayısıyla bu yıl ayrıca Avrasya dayanışması, iş birliğinin büyük örneği olmanın yanı sıra zahmetsiz sürdürülebilir kalkınma ve toplumlarımızın iyiliği için gösterilen çabalarla da anılacak.

Bu yıl yaşadığımız bu tür değişiklikler bize durumu değerlendirmesi yapma, geçmişimizi değerlendirme ve gelecek içi hedeflerimizi belirleme cesareti veriyor. 2020'yi düşündüğümüzde, jeopolitik alanındaki önemini de unutmamalıyız. 2020'de tarihte bir dönüm noktasına ulaştık, bu bizi, yavaş yavaş son 500 yıldır dünyayı belirleyen Atlantik çağının yerini alan yeni bir çağa, yeni bir döneme, -Avrasya Çağı'na- getirdi. Geri dönüp tarihe baktığımızda, uygarlığımızın hikâyesinin farklı dönemler, evrelerin bir dizisi olduğunu görebiliriz. Farklılıklara rağmen bu dönemlerin hepsi belirli yönlendirici güçler tarafından tanımlanırlar, doğalarını belirleyen mega trendler tarafından nitelendirilirler. Bugün yaşamımızın yönlendirici güçlerini tartıştığımızda dışarıda bırakamayacağımız üç mega trend var; jeopolitiğin artan önemi, sürmekte olan teknolojik devrim ve paranın dönüşümü. Bunların hepsi şimdiki ve gelecekteki yaşamımız üzerinde büyük etkilere sahip.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İŞ BİRLİĞİ

Büyük jeopolitik değişiklikler bir gecede olmaz ve mevcut dönüşümlerin kendi dönüm noktaları var. Avrupa Birliği'nin (AB) ortak para birimi 1999'da Euro'nun kullanıma sokulması ile Çin'in büyük ölçekli yatırım projesi Kuşak ve Yol Girişimi'nin 2013'te ilan edilmesi her ikisinin de "oyun değiştirici" olduğunu gösterdi. Güçlü ekonomik büyümenin sadece ticaret ve yatırımda değil, aynı zamanda jeopolitik, altyapı, finans, eğitim ve kültürde artırılmış iş birliği ile başarılabileceği görüldü.

Küresel jeopolitikteki mevcut değişiklikler bu dönüşüme katılmak isteyenler ve 21. yüzyılın değişiklikleri kucaklamaktan korkmayanlara yeni fırsatlar sunuyor. Orta-Doğu-Avrupa'nın göbeğindeki Macaristan bunlardın biri; güçlerimizi ve coğrafi avantajlarımızı dikkate alarak, Batı ile Doğu arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinde öncü bir rol üstlendik ve Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılan Avrupa'daki ilk ülke olduk. 

"ARAÇLARI DÖNÜŞTÜREBİLME GÜCÜ HAYATTA KALMA GÜCÜ" DEMEKTİR

Ülkemiz çok çeşitli sektörlerde iş birliğini güçlendirmeye kararlı, sadece ekonomistler değil, mühendislerden merkez bankacılarına kadar bütün vatandaşlar dünyadaki değişikliklerden eşit şekilde etkilendiler ve bunun sonuçlarından sorumlular. Gelişmelerin hızını dikkate alarak, birkaç yıl önce mümkün olmayan sonuçlara, bu ister yeni bir ulaşım aracı, ister yeni bir tedavi biçimi ya da belki de yeni bir ortak para birimi olsun, hazır olmalıyız. 

Bu tür değişiklikler gelecek için yeni zorluklar çıkarsa da, birkaç iş birliği platformunun formatı için ortak bir temel oluşturmak büyük bir başarıdır. 2020'de coğrafi uzaklıklara rağmen benzer sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu ve bunları çözmek için benzer araç setlerine sahip olduğumuzu anladık. Bu sorunları çözmek ve refahı artıracak ve ortak faydayı yaratacak sürdürülebilir kalkınmaya başarmak için birlik olmaz zorundayız.

Değişiklikler geri döndürülemez ve bunlar hem fırsatlar hem de riskler içeriyor. Ortak hedefimiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilecek ve riskleri ortadan kaldıracak en iyi yaklaşımı bulmaktır. İş birliği ve bilgi paylaşımı bu yaklaşımın temel yönlerinden biridir ama reform ve değişiklikler de bu anlamda eşit öneme sahiptir. Sürdürülebilir kalkınma ve yaygın toplumsal refah, bizim ekonomik düşüncemizi köklerinden başlayarak yeniden şekillendirebilme becerimize bağlıdır.

Araçları dönüştürebilme gücü, hayatta kalma gücü demektir. Bir dönüşüm çağında yaşıyoruz; iş birliği girişimleri uluslararası ilişkilerimizi şekillendiriyor ve yeni teknolojiler gündelik yaşamımızda köklü değişiklikler yapıyor. Gelin bu trendleri benimseyelim ve onlardan iyi biçimde faydalanalım, çünkü ne kadar hızla adapte olursak, zorluklara o kadar hızla yanıt veririz, bunlar ister çevre, ister ekonomik, isterse -2020 bize acımasızca hatırlattığı gibi- sağlıkla ilgili olsun. Bugün bu evrensel trendleri gözlemliyoruz fakat bunlar bizi korkutmamalı; aksine, bunu hepimiz için, çözümü bulmaya katılma ve coğrafi konumumuz ne olursa olsun başarılı bir geleceğe katkıda bulunmak için bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu bizim ortak kaderimiz olmalıdır ve Macaristan yolculuğa hazırdır.

AVRASYA'NIN GELECEĞİNİN TEMELLERİ

Bu yolculuğun ilk ciddi dönüm noktası, 2019'da başlatılan Budapeşte Avrasya Olay Serileri'nin kurulması oldu. 2019 Ekim'indeki başarılı Forum-Öncesi toplantısından sonra, serinin sonraki düzenlemesi 27 Ekim 2020'de dijital platformda gerçekleştirildi. Forum-Öncesi uluslararası örgütlerden, merkez bankaları ve ticari bankalardan, üniversite ve Çin, Almanya Visegrad dörtlüsü (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya) ülkeleri, Rusya, Kazakistan ve son ama o derece önemli Singapur'dan diğer kurumların temsilcilerinden 30 üst düzey konuşmacıyı bir araya getirdi.

Yolculuk, 27 Ekim 2020'deki yenilenmiş dijital Budapeşte Avrasya Forumu Konferansı ile devam etti. Kıtanın her bölgesinden saygıdeğer konuşmacılar zamanımızın en güç sorunları üzerine, Lizbon'dan Shanghai'a kadar dinleyicilere kavrayış ve ilham vererek diyaloğu katıldılar. Bu yılın saygı değer konuşmacıları listesinde, Asya Boao Forumu Başkan Yardımcısı ve eski PBOC Valisi Zhou Xiaochuan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó, Çin hükümetinin Avrupa İşleri Özel Temsilcisi Wu Hongbo, Kore Bankası Başkan Yardımcısı Kyuil Chung, Singapur Ulusal Üniversitesi Başkanı Eng Chye Tan, Fudan Üniversitesi İdari Başkan Yardımcısı Jin Li, Fudan Üniversitesi Başkan Yardımcısı Chen Zhimin, Singapur Para Otoritesi Finansal Teknoloji Yetkilisi Sopnendu Mohanty, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD) Politika ve Ortaklık Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn, Çin Devlet İnşaat ve Mühendislik Şirketi Genel Müdürü Jiang Jianduan bulunuyordu.

 "Salgın Sonrası Dönemde Avrasya İş Birliği" adıyla düzenlenen elektronik konferansta, ekonomik büyüme ile ilgili finans, jeopolitik, çok taraflı iş birliği, yenilik ve eğitim gibi konular ele alındı. Forum'un daha derin, güçlü ve gelişmiş iş birliği için en etkili tartışma platformlarından biri olması ümit ediliyor. Ama merkezi hedef sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak ve bu on yılı sadece ekonomilerimiz bakımından değil, fakat toplumlarımız ve çevre bakımından da sürdürülebilir hale getirmektir.