Asya'da kepenkler nasıl açılacak?

Asya'da kepenkler nasıl açılacak?

Yeni tip koronavirüs salgının sosyo-ekonomik etkileri Asya ve Pasifik bölgesinin her köşesine ulaşırken maliye bakanları acil sağlık müdahaleleri ile destek paketlerinde kullanılacak trilyonlarca dolar için aralıksız bir çalışma içinde. Salgına karşı devam eden kilitlenme önlemleri ve kısıtlamalar ekonomik toparlanmayı daha belirsiz hale sokuyor.

2019 yılı ile karşılaştırıldığında Asya ve Pasifik'teki ülkeler son altı ayda ihracat, havaleler, turizm ve doğrudan yatırımların azalması nedeniyle döviz girişinde ciddi düşüşlere tanık oldu. Mali açıklar genişlemeye devam ederken karar alıcıların giderleri önceliklendirme konusunda yaşadıkları zorluk endişe verici boyutlara ulaştı.

MALİ KIIRILGANLIKLAR ÖN PLANDA

Birleşmiş Milletler (BM), Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini korumak için kapsamlı bir finansman stratejisi geliştirmek üzere Kanada ve Jamaika'nın girişimleri ile Covid-19 ve Ötesi Çağında Kalkınma Finansmanı isimli bir girişim başlattı. Hükümetler salgın sorası kapsayıcı, sürdürülebilir ve dirençli ekonomileri inşa etmek için birleşti ve hâlihazırda kimi Asya-Pasifik ülkeleri finanse edecekleri üç temel alan belirledi. Bu alanları; "Mali alan ve borç kırılganlığının azaltılması, Paris Anlaşması ve 2030 Gündem hedefleri ile tutarlı sürdürülebilir iyileşmeyi sağlamak ve kalkınma finansmanını desteklemek için bölgesel iş birliği potansiyelinden yararlanmak" olarak sıralamak mümkündür.

Mali alanı iyileştirmek ve yüksek düzeydeki borç sıkıntısını yönetmek için, Borç Servisi Askıya Alma Girişimi gibi küresel girişimler yeniden yapılandırılacak borçların genişletilmesi için çağı yapıyor. Merkez bankaları bu sayede ekonomiyi destekler ve finansal istikrarı sürdürmede başarılı olabilirler. Bununla birlikte atılacak adımlar vergi reformlarının geliştirilmesini ve borç yönetimi kapasitelerinin iyileştirilmesini de içerir.

YENİ BİR POLİTİKA PARADİGMASI

Ekonomik hususlara ek olarak, iyileştirme planları için politika paradigması ve finansman mimarisi, Paris Anlaşması'nda yer alan sosyal eşitliği ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri ile de uyumlu olmalıdır. Dijital teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamalar, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman desteği stratejileriyle el ele gitmelidir.

Kalkınma için Finansman Konulu Bölgesel Söyleşi, hiçbir ülkenin bu gündemi tek başına ileri götüremeyeceğinin altını çiziyor. Bölgesel olarak koordine edilen finansman politikaları ticareti yeniden başlatabilir, tedarik zincirlerini yeniden düzenleyebilir ve sürdürülebilir turizmi güvenli bir şekilde canlandırabilir. Bölge ülkeleri birbiriyle paylaşmaları gereken çok sayıda deneyimi tecrübe ediyor.

SALGIN BİTMEDEN MALİYET DÜŞMEZ

Asya ve Pasifik'te hükümetler sürdürülebilirlik için likidite, dayanıklılık ve ekonomileri yeniden başlatmak için seyahat fonları gibi alanlarda bölgesel yatırım havuzları oluşturmalıdır. Tüm ülkelerin kredi alması için bölgesel iş birliği platformlarını güçlendirmek ve salgın konusunda herkese eşit dozun ulaştırılmasını sağlamak hayati önemdedir. Zira salgın sona ermeden ekonomik ve sosyal maliyetler kontrol altına alınamaz. Asya-Pasifik bölgesinde ülkeler birlikte finansman stratejisi programı yapabilir. Böylece bölgenin gelecekteki salgınlara ve krizlere karşı toplumsal refah ve ekonomik direnci artar.

Kaynak: China Daily