Afrika'nın fırsatları zorluklarla geliyor

Afrika'nın fırsatları zorluklarla geliyor

Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Batı Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Yuan Wu, Afrika'nın kalkınması için Çin Halk Cumhuriyeti'nin girişim ve çabalarını China Daily gazetesi için kaleme aldı. Sizler için alıntılıyoruz:

Afrika Birliği, çarşamba günü Afrika Sanayileşme Haftası'nı kutlamak için bir araya geldi. Afrika Sanayileşme Haftası'nın amacı, Afrika'nın ekonomik dönüşümünü orta ve uzun vadede ilerletmektir.

Afrika, demografik avantajlar ve devasa gelişme potansiyeline sahip bir kıta. Doğal kaynaklar bakımından zengin olan Afrika, dünyanın "hammadde deposu" olarak adlandırılıyor. Afrika'da ayrıca büyük bir işgücü var ve nüfusu hızla artıyor.

Fransız Demografik Araştırmalar Enstitüsü'nün 2017 yılında yayımladığı bir raporda, Afrika'nın dünyadaki en hızlı nüfus artışına sahip olduğunu ve nüfusun 2050'de dünya toplamının dörtte birini oluşturarak 1,25 milyardan 2,57 milyara çıkması bekleniyor.

AFRİKA'NIN FIRSATLARI ZORLUKLARLA GELİYOR

Afrika'nın hızlı nüfus artışı, gelecekte daha büyük bir işgücü ve tüketici pazarı anlamına geliyor. Ancak Afrika, demografik temettüleri gerçekleştirmede birçok engelle karşı karşıya. Ekonomik gelişme olmadan, Afrika'daki yükselen nüfus bir gıda krizine, kaynak yetersizliğine ve sosyal güvenlik sorunlarına ile karşılaşabilir. Bu nedenle, Afrika ülkeleri kapsayıcı bir büyüme sağlamak için imalat sanayilerini geliştirmeye karar vermiştir.

Afrika ülkeleri, sömürgeci güçlerden bağımsızlık kazandığından beri sanayileşmenin yollarını araştırıyor. Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü verileri, Afrika'daki 55 ekonomiden hiçbirinin sanayileşmediğini, sadece üçünün "gelişmekte olan sanayi ekonomileri" arasında yer aldığını kaydetti.

KALKINMADA SANAYİLEŞME KISMI

Çin de dahil olmak üzere uluslararası toplumlar, Afrika ülkelerinin sanayileşme gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne göre, sürdürülebilir sanayileşmenin teşvik edilmesi, Afrika'nın önümüzdeki 50 yıldaki ekonomik dönüşümüne bağlı.

Afrika Birliği'nin gelecekte Afrika'yı küresel bir güç alanına dönüştürme planı olan "Ajanda 2063" kıtanın sanayileşmesini teşvik etmeyi ve Afrika kaynaklarının katma değerini artırarak insanların gelirlerini arttırmayı hedefliyor. Aralık 2015'teki Çin-Afrika İş Birliği Forumu'nun Johannesburg zirvesinde Çin, sanayileşme ve üretim kapasitesi konusunda iş birliği de dâhil olmak üzere 10 girişim önerdi.

AJANDA 2063'Ü KUŞAK VE YOL İNİSİYATİFİNE ENTEGRE ETMEK

Beijing'deki 2018 Çin-Afrika İş Birliği Forumunda Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Afrika Birliği'nin Ajanda 2063'ü, BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri altındaki planlarla birleştirmeyi önerdi. Bu Afrika ülkelerine benzeri görülmemiş gelişme fırsatları sunacak ve sanayileşme süreçlerini hızlandıracak bir teklif.

Afrika'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin, Afrika'nın sanayileşmesi için birçok fırsat yarattı. Çin, Afrika'nın sanayileşmesi için ihtiyaç duyduğu teknoloji, ekipman, yetenek ve finansman alanlarında avantajlara sahipken, Afrika'nın doğal kaynakları ve ortak kalkınma için ideal olan büyük bir işgücü var. Kuşak ve Yol İnisiyatifi Afrika'da aktif hale geldiğinde, Afrika ülkelerinin ortak kalkınmayı gerçekleştirmesi için daha fazla fırsat yaratacaktır.