Afrika'nın direnci, salgının etkilerini yok edecek

Afrika'nın direnci, salgının etkilerini yok edecek

Afrika kıtasının bu yüzyılın büyüme adayı olduğu şüphesiz. Çeşitli sosyal, ekonomik ve politik zorluklarla karşı karşıya kalmasına rağmen, Afrika'nın dayanıklılığı söz konusu. 

Ne yazık ki, ocak ayında Covid-19 salgınının ortaya çıkması, kıtanın gelişim hedefine olan ilerleyişini durdurma noktasına taşıdı. Dünya Bankası'na göre, koronavirüs, 2020'de yüzde -2,1 ile yüzde -5,1 arasına düşen büyüme tahminiyle birlikte Sahra altı Afrika bölgesinde 25 yıl ardından ilk durgunluğu yarattı.

1 Eylül'de, Gana Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta, Afrika Kalkınması'nın sanal bir toplantısında "Sahra altı Afrika'da son 25 yılda ilk durgunluğun ortasındayız" dediğinde bu duyguları yinelemiş görünüyordu. Afrika'nın ekonomik büyümesi 2019'da yüzde 3,4'te sabitlendi ve 2020'de yüzde 3,9'du. Bu rakamın 2021'de yüzde 4,1'e yükselmesi bekleniyordu.

Afrika ekonomisindeki toparlanmanın önümüzdeki yıl kademeli olarak başlaması beklenirken, ekonomi uzmanları kıtanın yine de yaklaşık 250 milyar dolar gelir kaybedebileceğini tahmin ediyor. Birçok Afrika ülkesi Gayri Safi Yurt İçi Hasılada (GSYİH) yüzde 15'e varan bir düşüşle karşı karşıya.

Ancak mevcut senaryo Afrika'ya özgü değil. Pandemi, dünyayı benzer bir kargaşaya sürükleyerek, tarımsal üretkenliği düşürdü, tedarik zincirlerini zayıflattı, ticari gerilimleri artırdı, iş olanaklarını sınırladı ve siyasi belirsizliği şiddetlendirdi.

PANDEMİ ETKİLERİNİ AFRİKA'DA AĞIR HİSSETTİRİYOR

Tabii, her şey kasvetli değil. Pandeminin neden olduğu mevcut küresel ekonomik durgunluğun dışında, gelecek parlak görünüyor. Afrika, küresel bir ekonomik güç merkezi olarak ortaya çıkması için yararlanabileceği çeşitli güçlere sahip. Gerçekten de, en hızlı büyüyen 40 ekonominin neredeyse yarısı Afrika'da. Üç ülke ise ilk beşte yer alıyor. FocusEconomics'e göre, bunlar yüzde 7,7 büyüyen Ruanda, yüzde 7,3 ile Senegal ve yüzde 7 ile Etiyopya'dan oluşuyor.

Diğer iç ve dış faktörlerin yanı sıra, Afrika'nın ölümsüz ruhunun ve kullanılmayan devasa potansiyelinin, önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük başarıların anahtarı olacağına inanılıyor. Gerçektende, pandeminin yıkıcı ekonomik etkilerinin üstesinden gelmenin yolları, bu ayın sonlarında Etiyopya'nın Addis Ababa kentinde düzenlenecek olan Afrika üzerine sanal Dünya Ekonomik Forumu'nun gündeminin başında yer alacak. 

Afrika'nın geniş genç nüfusu, gelecekteki beklentileri açısından da büyük bir varlıktır. Tahminler, Afrika nüfusunun dörtte üçünün 35 yaşın altında olduğunu gösteriyor ki bu, inovasyon ve girişimcilik için bir nimet. Bu dijital anlayışa sahip nesil, bilgi iletişim teknolojisi sektöründeki engin fırsatlardan yararlanmak için yaratıcılığını kullanacak. 

KUŞAK VE YOL İLE ORTAYA ÇIKAN BÜYÜK POTANSİTEL

Koronavirüs salgını, hijyen temelli ürün ve hizmetler üreten şirketler gibi imalat sektörü için de bir fırsat oldu. Uygun standardizasyonla, bu ürünlerin örneğin yüz maskeleri ve dezenfektanların üretimi, binlerce serbest meslek fırsatı yaratarak kısa ve orta vadede tasarruf sağlayan bir lütuf olabilir.

Bu işletmelerin korona krizi sonrası kadar kârlı olması beklenmese de, gelirlerine yeniden yatırım yapanlar iş piyasasının büyümesine ve iş alanının genişlemesine katkıda bulunacaktır. 

Afrika'daki ekonomik teşvik paketleri, küçük sanayilerin seri üretime geçişini finanse ederek kayıt dışı sektörün kapasitesini geliştirmeye yardımcı olmalıdır. Neyse ki, Afrika'nın da işe yarayacak güçlü, samimi ve test edilmiş arkadaşları var. Örneğin, pandemiyle mücadelede kendi zorluklarına rağmen Çin, birçok Afrika ülkesine salgınla mücadele için içtenlikle yardım etmiştir. Bu sosyal yardımın ruhu, 2005 Aralık ayında yayınlanan ve "barış, açılım, iş birliği, uyum ve karşılıklı yarar sağlayan politikaların" bir sonucu olarak "Çin'in Barışçıl Kalkınma" politikasının eseridir.

Dahası, Kuşak ve Yol İnisiyatifi gibi somut projeler, bölge ekonomilerini benzeri görülmemiş katkılar sunuyor. Mart 2020'ye kadar 138 ülke, 38'i Sahra Altı Afrika olmak üzere bir mutabakat zaptı imzalayarak Kuşak ve Yol İnisiyatifine katıldı. İnisiyatif, Afrika ülkelerinin dış ticaret ve yatırım yoluyla refah ve kalkınma için ortak isteklerini karşılayarak açık bir dünya ekonomisi yaratıyor ve ekonomik küreselleşmeyi teşvik ediyor. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Afrika'nın küresel ticaret, yatırım ve finans alanında bir oyuncu olmasını sağlayacak en büyük uluslararası iş birliği platformu olarak adlandırılıyor. 

Kaynak: CGTN