ABD'nin iddialarına Çin yanıtı

ABD'nin iddialarına Çin yanıtı

Beyaz Saray, 20 Mayıs'ta "Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çin Halk Cumhuriyeti'ne Stratejik Yaklaşım" adlı bir rapor yayınladı. Çin'in son 20 yılda ekonomi ve güvenlik alanlarında ABD'ye sürekli meydan okuduğu ifade edilen Pentagon raporunda, ABD yönetiminin Çin'e karşı koymak için aldığı çeşitli önlemler de listeleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı, Beyaz Saray web sitesinde yayınlanan raporda, Çin-ABD ilişkileri "yeni bir Soğuk Savaş" olarak değerlendiriliyor. Çin-ABD ilişkileri gün geçtikçe kötüleşiyor ve ABD'deki birçok gözlemci de bu değerlendirmeye katılarak Çin'in "yeni bir Soğuk Savaş"ı ateşlediğine inanıyor. Peki, Çin'in bu iddiaları yanıtı nedir?

BEIJING GERÇEKLERE SADAKAT İSTİYOR

ABD ekonomik olarak, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kural ve prosedürlerini ihlal ederek çok taraflılık ve liberalizm ilkesini ihmal etmektedir. Bu yüzden Çin, Avrupa Birliği ve diğer üyeler, DTÖ'nün tam kapasiteyle çalışabilmesini sağlamak için alternatif bir yönetişim sistemi bulmak zorundadır. ABD, Çin de dahil olmak üzere diğer DTÖ üyelerine karşı şikâyette bulunma hakkına sahiptir. Buna karşın Washington yönetimi, DTÖ'nün normal operasyonlarını engelleyerek dünya ekonomisi için bir tehdit oluşturmaktadır.

ABD'NİN VAAZ DİNLEMEYE İSTEKLİ DEĞİLİZ

Çin, ABD ve diğer tüm ekonomilerin kendine has özellikleri, benzerlikleri ve farklılıkları vardır. Çin'in mevcut ulusal anlatısı, insanlık için ortak bir geleceği olan bir topluluk inşa etmektir. Bu söylem henüz tüm ülkeler tarafından kabul edilmese de diğer ülkeleri ideolojisini veya siyasi sistemini takip etmeye zorlamama politikası, ABD ve dünyanın geri kalanı tarafından tanındı.

Çin, zamanla kendine özgü gerçek koşullarına uygun politik yapısını oluşturdu. Çin, diğer birçok ülke gibi, kendi ülkesini geliştirmek için diğer ülkelerin gelişmiş sistemlerinden öğrenmeye isteklidir. Buna karşın ABD'nin neyin doğru neyin yanlış olduğunu vaaz etme hakkı yoktur.

GÜVENLİK SORUNUNU YARATAN KİM?

Güvenlik alanında, Beijing yönetimi birçok zorlukla ama özellikle de Washington'un Taiwan adasına müdahalesiyle karşı karşıya. ABD, Çin Halk Cumhuriyeti'ni 1979'dan beri Çin'in tek ve meşru temsilcisi olarak kabul etmesine rağmen, adayı çıkardığı yasalarla uluslararası hukuk şiddetli biçimde ihlal etti.

Dünyanın en büyük silah ihracatçısı ABD'nin Savunma Bakanlığı, raporunda Beijing'i "silahların yayılmasıyla" suçluyor. Rapor, Çin ana karasına karşı koymak için 2019 yılında adaya 10 milyar dolarlık gelişmiş silah satma konusunda da övünüyor. Bu da hangi ülkenin güvenlik sorunu yarattığını açıkça ortaya koyuyor.

İKİ ÜLKE BİRLİKTE ÇALIŞMALIDIR

ABD yönetimi, Çin'in ona karşı "haksız" yaklaşımına ilişkin birçok endişeye sahip olsa da Çin'in de ABD'ye karşı şikâyeti daha az değil. Bu nedenle, iki taraf da farklılıklarının üstesinden gelmek için yollar bulmaya çalışmalıdır. Bu bağlamda, Pentagon raporunun, rakiplerin kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelmesi nedeniyle karşılıklı algıyı önlemelidir.

Kaynak: China Daily