ABD'de demokrasi savaşı

ABD'de demokrasi savaşı

Batı toplumları demokrasiyi idealize eder. İnsanların seçtiği temsilciler ile sivil toplumun yönetimde söz sahibi olduğu söylenen bir yapı. Bu idealize edilmiş durumda insanlar, oylama, sivil katılım ve ihtiyaçlarına "ses" vererek sözde daha fazla sosyal fayda elde ediyorlar. İnsanlar değişim için bir ses çıkardıklarında toplum olarak farklı bölünmelere yol açabiliyor.

Bu idealize edilmiş durumda toplumun artık şiddete veya çatışmaya ihtiyacı yoktur. Gruplar veya sınıflar mücadeleye veya çatışmaya başvurduklarında "tehlike" olarak sınıflandırılır. Toplumsal değişimle ilgili sivil söylemden kovulur veya dışlanırlar.

İdealleşmiş durum budur. Gerçeklik oldukça farklı. Gerçekte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) demokrasi, zaten güçlü olan, aşırı varlıklı insanların azınlığı ve baskın ırksal grupları kontrol etmesi ile ortaya çıkmıştır. Amerikalılar yalnızca ara sıra oy kullanırlar. Çoğu insan hem hükümet hem de sivil katılımın etkisi konusunda alaycıdır. Mevcut kurallara göre çok az insanın politik süreci etkilemesi için gereken milyonlarca doları var.

En zengin gruplar, politik, ekonomik ve sosyal gündemlerini hayata geçirmek için devleti kullanma gücü adına seçilmeyi tercih eder. Bu sözde demokrasi oyunu son 70 yılda birden fazla büyük askeri çatışmalara dahi neden oldu.

Savaşlar demokrasi kisvesi altında yapıldı, ancak gerçekte piyasaların kontrolünü, jeopolitik gücünü, kurumsal kârlarını veya doğal kaynakların kontrolünü arayan güçler tarafından başlatıldı. Ayrıca, küresel olarak üretim müdahalesi, ABD destekli diktatörlükler ve demokratik olmayan rejimler ortaya çıkarıldı.

SERMAYE ÇIKARLARI DEVLET MEKANİZMALARINI KULLANIYOR

Bu kararların maliyeti en az 10 milyon insan hayatına mal oldu. En zengin ve hâlihazırda en güçlünün azınlığı için demokrasi de ABD toplumunu önemli ölçüde değiştirmiştir. Yetmiş yıl önce, ABD düşük maliyetli, dünya standartlarında bir üniversite sistemi kurmak için servet üzerine ilerici bir vergi kullandı, insanları aya gönderdi, karayolları, köprüler ve tüneller ağı kurdu. Bugün, gerçek insanların ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyor. Bunun yerine, militarize polis güçleri ve askeri bürokrasi yönetimlerde gücü temsil etmeye başladı.

Zengin azınlık için demokrasi, sağlık sigortası ve tıbbi şirketler için lobiciliğin düzeni anlamı da taşır. Milyonlarca Amerikalı, neredeyse 130 bin Amerikan insanını öldüren bir salgın sırasında bile sağlık kapsamı dışında tutulur veya reçeteli ilaçlar ve tıbbi prosedürler için büyük maliyetler öder.

Covid-19 için antiviral bir tedavi geliştiren Gilead Sciences CEO'su kısa süre önce, şirketin kamu kaynakları ile geliştirilen ilacının 3 bin dolara mal olacağını açıkladı. Bir kişinin serveti ile ABD devletinin kontrolünü ele geçirmesi, ailesini ve işlerini zenginleştirmek için manipüle ederek bir güç kurması halkı kandırmanın bir diğer adıdır.

George Floyd'un öldürülmesini protesto etmek amacıyla Minneapolis'te başlayan ırkçı polis vahşetine karşı mayıs ve haziran aylarındaki olaylar söz konusu eşitsizlikle mücadele haline geldi. Hem Trump'ın iktidarı suiistimaline karşı hem de zengin azınlığın demokrasisini aşma savaşına dönüştü. Ayaklanma, güç ilişkilerini yeniden şekillendirmek, baskın azınlıktan kaynakların kontrolünü ele geçirmek ve devlet mekanizmalarını halkın ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere yeniden yönlendirmek için bir çabaya dönüştü.

Kaynak: CGTN