ABD ve Avustralya kendilerini vazgeçilmez görüyor

ABD ve Avustralya kendilerini vazgeçilmez görüyor

Tek taraflı ticari yaptırımlar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından sevmedikleri siyasi sistemlere "rejim değişikliğini" hızlandırmak için körelmiş bir silah gibi kullanılıyor. Bu egemenliğe yönelik bir saldırıdır, çünkü devletler kendisini istediği gibi yönetme hakkına sahiptir. 

ABD gümrük tarifeleri ve sınırlamaları başka ülkeler tarafından örnek alınarak Çin'e karşı kullanılmak istenen bazı adımlara dönüştü. Avustralya'nın Çin'den ithal ettiği demir çelik ürünlerine olan gümrük tarife uygulaması buna bir örnek olarak gösterilebilir. Avustralya yönetimi ABD'ye kendisini daha yakın gösterebilmek amacıyla bu tutumu ortaya koydu. 

ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşması, Çin'in iki yıl boyunca 50 milyar dolardan daha fazla Amerikan tarım ürünü satın alma taahhüdünü içeriyordu. Çin, bu artışın tarımsal ithalatında doğal büyüme dışında genel bir artışa yol açmayacağını belirtti. Çin, ticaret taahhütlerini yerine getirmek için Amerika'dan tarımsal ithalatı önemli ölçüde artırmak zorundadır. Bunu yapmanın bir yolu, Avustralya gibi diğer kaynaklardan tarımsal ithalatını azaltmaktır. 

ABD gibi rakip pazarlar, Avustralya'nın Çin için vazgeçilmez tedarikçisi oldukları düşüncesine meydan okuyor. Avustralya temiz ve yeşil olduklarını tüketiciye kanıtlamak zorunda. Bu kanıt blok zincir sertifikasyon sistemlerinin kullanımı ile sağlanmaktadır. Fakat Çin'in son araştırmaları Avustralya'nın sığır etinde bazı şartları yerine getiremediğini gösterdi. 

KUŞAK VE YOL İNİSİYATİFİ İLE TİCARETTE YENİ DÖNEM 

Ticaret artık blok zincir ödeme kanalına doğru kaymaktadır. Kavram evrenseldir, bu yüzden Kuşak ve Yol İnisiyatifi üzerinde yer alan ülkeler blok zincir konusunda desteklenmeye başladı. Blok zincir sertifikasyonunu kolaylaştırmaya yardımcı olan 5G protokolleri ana bileşenin bir parçasıdır. Huawei kararı nedeniyle, Avustralya bu 5G protokollerinin ve sonraki blok zinciri bağlantılarının geliştirilmesi ve uygulanmasından büyük ölçüde mahrum kaldı. 

Blok zincir sistemi "dolarlaşmış" ticarete yeni bir soluk kazandırarak alternatif ödeme kanalı oluşturmaktadır. 

BİR TAŞLA İKİ KUŞ 

ABD-Çin ticaret anlaşmasının ABD'den tarımsal ithalatı büyük oranda artırma yükümlülüğüne uyulması, Avustralya'ya Çin'e yapılan tarım ihracatının kaçınılmaz olarak düşeceği anlamına gelir. Orta Asya'da BRI altyapısının büyümesi, Çin'e geleneksel olarak Avustralya tarafından sağlanan ek tarım ürünleri kaynakları sağlamaktadır. 

Çin'in Avustralya ile olan sorunları, aynı zamanda ABD ticaret anlaşması gereksinimlerini karşılamak için diğer ticari yükümlülüklerini yerine getirmesine izin vermiştir. 

Kaynak: CGTN