ABD, “özel sektör” ve “kamu” kavramlarını tekrar okumalı

ABD, “özel sektör” ve “kamu” kavramlarını tekrar okumalı

Geçen iki yıl boyunca, Washington tek taraflı olarak Çin'e karşı gümrük tarifeleri uyguladı. Bazı suçlamalar üzerinden Çin'e baskı kurarak etki altına almaya çalıştı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dünya Ticaret Örgütü Büyükelçisi Dennis Shea, 2018 yılında Çin ekonomi modelinin "yıkıcı" etkilere sahip olduğunu söyledi. Diğer Washington elitleri Çin'i "kamucu yaklaşımlar" için suçluyor. Bazıları ise Çin hükümetinin tüm önemli ekonomik varlıklarını kamu mülkiyeti aracılığıyla kontrol ettiğini iddia ediyor.

Suçlamalar somut delillere değil, yorumlara ya da uydurmalara dayanmaktadır. Çin ekonomi sistemi bu tür yanlış yorumlar ile yıpratılmak isteniyor.

ÖZEL SEKTÖR ÇİN EKONOMİSİNİN YÜZDE 60'INI OLUŞTURUYOR

Çin Halk Cumhuriyeti'nde özel mülkiyet Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 60 ile en büyük payını oluşturuyor. Kamu sektörü ise yüzde 34'lük bir paya sahip. Çin, toplam vergi gelirinin yüzde 50'si, yeni patentlerin yüzde 65'i, teknoloji yeniliğinin yüzde 75'i, yeni ürünlerin yüzde 80'i ve istihdam yaratmanın yüzde 90'nını özel sektörden sağlıyor.

Aslında, özel sektör hükümet tarafından sürekli olarak desteklenmektedir. 2010'dan 2018'e kadar olan sekiz yıl boyunca, Kamu İktisadi Teşebbüsü'lerin sınai varlık değeri yüzde 77,6 artarken, özel sektörün değeri yüzde 104,8 artmıştır. Guangdong, Zhejiang ve Jiangsu eyaletleri, sağlam özel sektör yatırımları ile Kuzeydoğu Çin'den çok daha hızlı ekonomik büyüme yaşadı.

Önde gelen Batı ekonomileri arasında, Fransa, toplamının yüzde 31'ini temsil eden ve Çin'den biraz daha düşük bir devlet ekonomisine sahip. Fransa'nın nükleer enerjisi, yüksek hızlı demiryolu ve elektrik endüstrilerindeki kilit kuruluşların tümü devlete aittir. ABD Posta Servisi de devlete aittir. Yani soru sahiplik değil hukukun üstünlüğüdür. Başka bir deyişle, sahiplikleri ne olursa olsun, işletmeler yasalara eşit bir şekilde sıkı sıkıya bağlı olarak faaliyet göstermeli ve rekabet etmelidir. Bu nedenle, eşit koruma alırlar.

SANAYİ POLİTİKASINDA AYRIMCILIK YAPILMIYOR

Washington elitleri, Çin'in sanayi politikası ve işletmelere devlet desteği konusunda büyük bir tartışma yaratıyor. Tartışmanın konusu, ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede yaygın bir uygulamadır. Bu politikalar teknoloji inovasyonunu, devlet alımlarını, vergi kredilerini, tarife indirimlerini, faiz sübvansiyonlarını ve diğer gelişmeleri destekleyen yeniliklerden meydana geliyor.

Ağustos 2011'de ABD Başkanı Barak Obama, toplam 4,6 milyar dolara varan vergi indirimleriyle, ABD Üretim İlerleme Yasası'na imza atmıştı. Ayrıca araştırma ve geliştirme kurumları için vergi kredileri, Ar-Ge'de federal hükümet harcamalarındaki artışlar, ihracat kredisi destekleri ve ara mallar üzerindeki ithalat gümrük tarifesi kesintileri sağlandı.

Haziran ayında ise, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Ofisi ABD'de Yapay Zekâ Araştırma ve Geliştirme Stratejik Planını açıklayarak federal ajanslar aracılığıyla özel iletmelere program kapsamında destek sağlayacağını belirtti.

Tüm bu çabalar ABD'de teşvik adı altında öne çıkarılırken neden Çin için farklı yorumlanıyor?

Kaynak: chinawatch.cn