5. Genel Toplantı Bildirisi'nde öne çıkanlar

5. Genel Toplantı Bildirisi'nde öne çıkanlar

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Merkez Komitesi 5. Genel Toplantısı 26-29 Ekim günlerinde başkent Beijing'de yapıldı.

Toplantıda yayımlanan bildiride şimdiye kadar elde edilen başarılar sıralandı ve gelecekteki hedeflere yer verildi. Bildiride şu noktalar öne çıkıyor:

2020 yılında Çin'in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) 100 trilyon yuan'ı geçmesi bekleniyor.

13. Beş Yıllık Plan (2016-2020) döneminde kırsal kesimlerdeki 55 milyon 750 bin yoksul nüfus yoksulluktan kurtarıldı, yıllık gıda üretimi 650 milyon tonu geçti.

Son beş yılda dünyanın en kapsamlı sosyal sigorta sistemi kuruldu. Gelecek beş yılda ise Çin'de orta halli refah toplumunun kapsamlı şekilde inşa edilmesi bekleniyor.

Kritik stratejik kalkınma dönemine giren Çin, yeni fırsatların yanı sıra yeni sınamalarla da karşı karşıya bulunuyor.

2035'e dek Çin'de kişi başına düşen gelir ve halkın yaşam seviyelerinin yükseltilmesi, modern bir ekonomik sistemin oluşturulması hedefleniyor.

Bildiride özellikle sosyalist modern ülke inşasının ilerletilmesi, reformların kapsamlı şekilde derinleştirilmesi, hukukun üstünlüğüne bağlı kalınması ve ÇKP üyelerinin daha disiplinli yönetilmesine vurgu yapıldı.

Bunlarla birlikte 14. Beş Yıllık Plan döneminde nitelikli kalkınmaya odaklanılacak. Arz yanlı yapısal reformlar derinleştirilecek, reform ve inovasyon kalkınmanın temel itici gücü haline gelecek. Halkın daha güzel bir yaşam sürme beklentisinin karşılanması için çabalar yoğunlaştırılacak.

İnovasyonun modernleşme inşasındaki ana rolünde ısrar edilecek. Bilim ve teknolojide bağımsızlık, ulusal kalkınmanın stratejik dayanağı olacak.

İç piyasa büyütülecek, üst düzey sosyalist piyasa ekonomisi sistemi kurulacak. Köyler İnşa Eylemi uygulanacak. Nüfusun yaşlanma sorununa çözüm getirecek ulusal stratejiler hayata geçirilecek.

2027 yılına kadar ordu inşasına dair yüz yıllık hedef gerçekleştirilecek.

Kültür, eğitim, spor, bilim, teknoloji, imalat, internet ve ulaşım gibi sahalarda Çin güçlü bir ülke haline gelecek. Sağlıklı, güzel, huzurlu ve dijital bir Çin inşa edilecek.