2020'de Çin ekonomisi nasıl bir yol izleyecek?

2020'de Çin ekonomisi nasıl bir yol izleyecek?

Deutsche Bank ekonomisti Yi Xiong 2020 yılında Çin ekonomisinin nasıl bir gidişata sahip olabileceği hakkında China Daily gazetesine konuştu. Sizler için alıntılıyoruz:

Çin ekonomisi 2020'de ne kadar iyi bir performans gösterecek? Popüler görüş, reel Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesinin yüzde 6'nın altına düşeceğini söylüyor. Büyümenin daha da yavaşlayacağı yönündeki popüler görüşün aksine, Deutsche Bank 2020'de ikinci çeyreğinde Çin ekonomisinin ılımlı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyor.

BÜYÜME POZİTİFE DÖNECEK

İlk olarak, istikrarlı bir küresel ekonomi ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından uygulanan tarifelerinin daha da artması ihracat büyümesi büyük olasılıkla tekrar olumlu olacaktır. Çin ihracatının önümüzdeki birkaç ay içinde düşmesini ve 2020'de yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 5 civarında büyümesini bekliyoruz.

Küresel talep dibe vuruyor gibi görünse de 2020'de ılımlı bir iyileşme gösterebilir. ABD'de durgunluk riskleri belirgin bir şekilde fazlalaştı, 2020'nin sonuna kadar büyümenin dibe vurması bekleniyor. Avrupa'da, özellikle Almanya'da üretim verileri tatmin edici değil. Brexit korkutmaya devam ediyor. Küresel çerçevede senaryolar iyi değilken, Çin en avantajlı kulvarlara sahip.

İÇ TÜKETİM BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Çin'de artan gelir seviyesi ve refah tüketici profiline yansımış durumda. Çinli tüketiciler daha fazla alım gücüne sahip. Ticari savaş sürse bile Çin ekonomisinin ana itici gücü iç tüketim ve yatırım olarak kalacak.

2020'de çoğu şehre sunulması planlanan 5G ağı, tüketicilerin akıllı telefonlarını yükseltmeleri için daha fazla teşvik sağlayacak. 5G'nin piyasaya sürülmesi 3G ve 4G ile benzer desenleri takip ederse, 5G akıllı telefon satışları 2020'nin ortalarında hızlanacak ve 2022 civarında bir zirveye ulaşacaktır. Şuan Çin 5G tabanlı cep telefonu üretiminde ilk sırada.

Çin'de otomobil mülkiyeti, birkaç mega şehir dışında hala düşük. Çin'de 1000 kişi başına araba sahipliği sadece 150 binek otomobil olup, Japonya'nın 1975'teki seviyesine eşittir. Çin'in araba sahipliği büyük olasılıkla hızla artmaya devam edecektir. Bu uzun vadeli eğilimin yanı sıra yeni bir değişim döngüsünün de ufakta olduğunun göstergesi.

MALİYE POLİTİKASI HARCAMALARA ODAKLANABİLİR

Büyük bir vergi indirimi döneminden sonra, maliye politikası muhtemelen 2020 yılında altyapı yatırımı ve istihdam dahil olmak üzere harcamaya daha fazla odaklanacak. Ülkenin merkez bankası olan Çin Halk Bankası, zorunlu karşılık oranı ve orta vadeli borç verme faiz indirimlerini kısıtlarken, reel ekonomiye kredi sağlamak için borç verme olanaklarının kullanımını hızlandıracak.