2020 Çin Ekonomik Eğilimler Raporu açıklandı

2020 Çin Ekonomik Eğilimler Raporu açıklandı

2020 Çin Ekonomik Eğilimler Raporu bugün Çin Sosyal Bilimler Akademisi ve Ekonomi Günlüğü tarafından ortaklaşa yayılandı.

Raporda 2020'nin orta halli refah toplumu hedefi bakımından ve 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın son yılı olması nedeniyle kritik bir yıl olduğu bildirilerek bu yıl istikrarlı ve pozitif ekonomik performansın sürdürüleceği vurgulandı.

Çin'in Makroekonomik Sistem Modelinin tahmine göre 2020'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyüme hızı genel olarak 2019'la aynı olacak ve istikrarlı bir şekilde gelişecek. İstihdam ve fiyatlar temelde istikrarı koruyacak, sanayi yapısı sürekli optimize edilmeye ve büyüme kalitesi iyileşmeye devam edecek.

Söz konusu rapor ayrıca Merkezi Ekonomik Çalışmalar Konferansı'nın direktiflerini hayata geçirmek amacıyla 2020'de aktif maliye politikasının benimsenmesi, para politikası ve makro ihtiyati politikaların yapısal işlevlerin iyileştirilmesi, riskler ve istikrarlı büyüme arasındaki ilişkilerin koordine edilmesi ve tüketimi teşvik etmeye odaklanan uzun vadeli bir mekanizmanın kurulması ve iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.