13. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde Çin'in ekolojik çevre kalitesi iyileşti

13. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde Çin'in ekolojik çevre kalitesi iyileşti

13. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2016-2020) döneminde Çin'in çevre kirliliğinin kontrolünde kayda değer sonuçlar elde etti.

2019 yılı sonu itibarıyla 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda belirlenen ekolojik çevreyle ilgili 9 bağlayıcı göstergeden 8'i planlanan zamandan önce tamamlandı.

Ekolojik Çevre Bakan Yardımcısı Zhao Yingmin, bugün Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında, 13. Beş Yıllık Plan döneminin kirlilikle mücadelenin tam olarak yürütüldüğü beş yıl olduğunu ve şu ana kadar ekolojik çevre kalitesinin büyük ölçüde iyileştirildiğini ifade etti.

Somut göstergelere bakıldığında, 2019 yılında 3. sınıf su kütlelerine ulaşan veya daha iyi olan yüzey su kalitesinin oranı 2015 yılına göre 8,9 puan artarak yüzde 74,9'a yükseldi.

Ülke genelinde 337 kentte iyi hava kalitesine sahip gün sayısı yüzde 82'ye ulaştı. Birim Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) başına CO2 emisyonları kümülatif olarak yüzde 18,2 azaldı.

Zhao Yingmin, bu yılın sonunda 13. Beş Yıllık Ekolojik Çevre Koruma Planı'nda belirlenen hedefler ve görevlerin tam olarak tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.