10+1'den 10+5'e

10+1'den 10+5'e

China Daily / Yuan Bo

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının imzalanması, Çin-ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) iş birliğini güçlendiriyor, daha yüksek düzeyde ve daha büyük ölçekli bölgesel ekonomik entegrasyonu teşvik ediyor.

Çin ile ASEAN kısa süre önce Covid-19 salgını ve küresel ekonomik krizden kaynaklanan büyük zorlukların üstesinden gelerek yalnızca Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi'nin (FTA) kuruluşunun 10. yıl dönümünü kutlamakla kalmadı, aynı zamanda RCEP anlaşmasını da imzaladı.

Anlaşma, 10 ASEAN üyesini ve blokun ana ticaret ortaklarından beş tanesi olan Avustralya, Çin, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'yi kapsıyor. ASEAN ülkeleri, mevcut beş "ASEAN + 1" FTA'sına dayanan RCEP müzakerelerinin başlatılmasında ve ilerletilmesinde lider rol oynadılar. RCEP anlaşmasının başarılı bir şekilde imzalanması, Çin ile ASEAN ülkelerine, salgın sonrası dönemde ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir topluluk inşa etmeleri ve iş birliğini güçlendirmeleri için yeni bir ivme kazandıracak.

İŞ BİRLİĞİ İÇİN YENİ BİR İVME

RCEP anlaşması, Çinli ve ASEAN işletmeleri için daha açık, müreffeh bir bölgesel pazar yaratacak. Dünyanın en büyük serbest ticaret blokunu yaratan anlaşma, toplam 2,27 milyar nüfuslu, 26 trilyon dolardan fazla toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ve 10,4 trilyon dolarlık toplam ticaret değeriyle dev boyutlu bir bölgesel pazarın oluşumuna işaret ediyor.

Anlaşma, üyeler arasındaki tarifeler ile tarife dışı engelleri düşürerek, hizmetlere ve yatırıma pazar erişimini genişleterek, bölgesel ticaret ile yatırım büyümesini destekliyor ve daha müreffeh, canlı bir entegre bölgesel pazar oluşturmak için her bir RCEP üyesinin ekonomik büyümesini hızlandırıyor.

Anlaşma, imzacı ülkelerin açılımı genişletme konusundaki güçlü istekliliğini ve bu bölgesel pazarın büyüme potansiyeline tam güvenini gösteriyor. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'na göre anlaşma, üye ülkelerin ihracatını 2025 yılına kadar yüzde 10'un üzerinde artıracak ve 2030 yılına kadar bölgesel büyümeye yüzde 0,2 puan katkıda bulunacak. Covid-19 salgını ve durgun küresel ekonomik iyileşme bağlamında RCEP anlaşması, yeni pazar talebi ve yeni büyüme yolları yaratarak Çinli ve ASEAN işletmelerinin piyasadaki sallantıyla başa çıkmasına yardımcı olacak.

Özellikle, RCEP üyeleri arasında en büyük pazara sahip olan Çin, anlaşmayı daha yüksek bir seviyede açılmak ve yerel ekonomiye odaklanan ve iç pazar merkezli ve iç ile dış pazar birleşiminin yolunda duran engelleri kırarak küresel ekonomiyle daha iyi bütünleşmeyi hedefleyen "çifte dolaşımlı" kalkınma yaklaşımını teşvik etmek için kullanacak. Bu, Çinli ve ASEAN işletmelerinin daha açık bir pazarı paylaşmasına izin verecek.

YAKIN TİCARET VE YATIRIM BAĞLARI KURDU

Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi sayesinde, iki taraf 240 milyar doları aşan ikili yatırımla birbirlerinin en büyük ticaret ortağı olarak yakın ticaret ve yatırım bağları kurdu. Asya üretim ağında Çin, ASEAN, Japonya ve Güney Kore önemli oyuncular olmasına rağmen, Çin ile Japonya arasında veya Çin ile Güney Kore arasında serbest ticaret düzenlemeleri yoktur. Diğer RCEP üyelerinin, varsa küçük serbest ticaret düzenlemeleri vardır.

Mevcut ikili serbest ticaret anlaşmalarının entegrasyonuna dayanan yeni imzalanan RCEP anlaşması, ticaret bloku için birleşik, açık ve şeffaf ticaret ve yatırım kurallarını formüle etmek için daha fazla çaba harcar ve Çinli ve ASEAN işletmelerine RCEP ticaret bloku içindeki endüstriyel ve tedarik zincirini en iyi şekilde kullanmak için yeni bir seçenek sunar.

Çin ile ASEAN şirketleri, RCEP anlaşmasında öngörülen tercihli politikalardan en iyi şekilde yararlanarak, kaynakların en uygun şekilde tahsis edilmesi kuralını izleyerek, daha esnek bir şekilde ham madde satın alabilir ve 15 üyeli ticaret bloku içinde nihai ürünler üretebilir ve satabilir. Bu sadece işletmeler için maliyetleri düşürmek ve küresel rekabet güçlerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda endüstriyel ve tedarik zincirlerinde daha yakın bölgesel iş birliği ortaklığını teşvik edecek.

Anlaşma kapsamında ticaretin ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılması, yalnızca Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki bağlantıyı daha da artırmak ve ekonomik ve endüstri entegrasyonunu yoğunlaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda her iki tarafa da ortak bir geleceğe sahip daha yakın, daha kapsayıcı bir topluluk oluşturmak için yeni bir platform sağlayacak.

ÇİN ASEAN ÜYE DEVLETLERİYLE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK

Anlaşmayı izleyen sürdürülebilir ticaret ve yatırım büyümesi, kültürel iş birliğinin derinleştirilmesi ve diyalog ile anlayışın yoğunlaştırılması için alan yaratarak, insanlar arası alışverişi daha da teşvik edecek. Ayrıca anlaşma, Kamboçya, Laos ve Myanmar gibi daha az gelişmiş ASEAN üye ülkelerine, pazarlarını daha yüksek bir seviyede açmaya uyum sağlamalarına yardımcı olarak özel ayrıcalıklı muamele sağlıyor. Anlaşma aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmelere fayda sağlayacak özel düzenlemeler de yapıyor. Çin önümüzdeki yıllarda, daha az gelişmiş ASEAN üye ülkelerine ve KOBİ'lere yönelik taahhütlerini ve yükümlülüklerini aktif olarak ekonomik iş birliği yaparak ve teknik yardım sağlayarak yerine getirecektir. Bu, ASEAN'ın dijital ekonomiye doğru dönüşümü hızlandırmasına ve yeni teknolojik devrimin getirdiği kalkınma açığını daraltmasına yardımcı olacaktır.

Çin, ASEAN'ın RCEP müzakerelerindeki merkezi rolüne aktif olarak katıldı ve destekledi. ASEAN ve diğer üye partiler arasındaki pozisyonların koordinasyonunu güçlendirdi ve kalan farklılıkların fiili eylemlerle çözülmesinde başı çekti. Çin, bölgedeki ortak kalkınmaya yeni bir ivme kazandırmak için anlaşmanın etkili bir şekilde uygulanmasını ortaklaşa teşvik etmek için ASEAN üye devletleriyle iş birliğini daha da güçlendirecek.

Anlaşmanın imzalanması, Çin ile ASEAN arasındaki iş birliği alanını "10 + 1" den "10 + 5" e, daha büyük ve geniş ölçekli bölgesel ekonomik entegrasyonu destekleyerek RCEP'ye yeni üyelerin katılımıyla da muhtemelen "10 + sonsuza" genişletiyor. Bu, Çin ve ASEAN'ın yeni çağda bölgesel ekonomik bütünleşmede bir kez daha başı çekmesi için daha geniş bir platform sağlayacaktır.