Xi Jinping: Doğal afetleri önlemek ulusal güvenliğe katkı sağlar

Xi Jinping: Doğal afetleri önlemek ulusal güvenliğe katkı sağlar

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri, Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Askeri Komisyonu Başkanı Xi Jinping, bugün Merkezi Maliye ve Ekonomi Komitesi 3. Toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda Çin'de doğal afetleri önleme kabiliyetinin yükseltilmesi, Sichuan-Tibet Demiryolunun inşası gibi konular ele alındı.

Xi, toplantıda yaptığı konuşmada, doğal afetleri önlemenin halkın yaşamıyla sıkı bağlantılı olduğunu, Çin'in verimli ve bilimsel doğal afetleri önleme sistemi oluşturarak tüm toplumun bu alanda kabiliyetini yükseltmesi gerektiğini vurguladı. Xi, böylece halk kitlesinin can ve mal güvenliğinin, ulusal güvenliğe güçlü bir güvence sağlayacağını belirtti.

Xi ayrıca Sichuan-Tibet Demiryolu inşasının, Tibet Özerk Bölgesi'nde ekonomik ve toplumsal gelişmelere büyük ve uzun vadeli bir katkı sağladığına işaret etti.

Çin, dünyada doğal afetlerden ciddi etkilenen ülkelerden biri. Doğal afetleri önleme ve ıslah gücü genel olarak kırılgan olan Çin'de bu konuda kabiliyetin yükseltilmesi, Çin rüyasının gerçekleştirilmesi için gerekli bir kriter olarak görülüyor.

Toplantıda, esas olarak önceden önlem almaya odaklanıp doğal afetlerin risk ve kaybının asgariye indirilmesi, reform ve inovasyon sürdürülerek afet önleme sisteminin modernleştirilmesi, uluslararası işbirliği gerçekleştirilerek doğal afetleri önlemenin eşgüdümlü şekilde ilerletilmesi gerektiğine işaret edildi.

Toplantıda ayrıca, Sichuan-Tibet Demiryolu inşasının, milli dayanışmanın güçlendirilmesi ve Tibet'te ekonomik ve toplumsal gelişmenin hızlandırılmasında acil bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapıldı.

Merkezi Maliye ve Ekonomi Komitesi üyeleri toplantıda hazır bulundu.