“Türkiye, 2030 Gündemi'ne ciddi katkı veriyor”

“Türkiye, 2030 Gündemi'ne ciddi katkı veriyor”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, "Türkiye, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne sürecin en başından bu yana ciddi somut katkı vermektedir." dedi.

Turkuvaz Medya Grubu ve ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde düzenlenen Küresel Umut Festivali'nin ilk ayağı "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen özel oturumda konuşan İbrahim Şenel, kalkınmanın sürdürülebilir kılınmasının son yıllarda insanlığın en öncelikli ortak gündem maddelerinden birisi haline geldiğini kaydederek, bu kapsamda küresel düzeyde oluşturulan 2030 Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin 2015'te düzenlenen BM zirvesinde kabul edildiğini anımsattı.

Şenel, Türkiye'nin 2030 Gündemi'ne, sürecin en başından bu yana ciddi somut katkı verdiğini kaydederek, Türkiye'nin bu kapsamda gerçekleştirilen ilk toplantıya ulusal gözden geçirme raporu sunan ilk 20 ülkeden birisi olduğunu hatırlattı.

Bu adımın devamı olarak 2019'da Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Siyasi Formu'nda Türkiye'nin ikinci gözden geçirme raporunun sunulduğunu dile getiren Şenel, raporun Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma amaç ve hedefleri bağlamında kaydettiği ilerlemeleri, karşılaştığı zorlukları, başardığı örnekleri içerdiğini söyledi.

Şenel, söz konusu raporlara ilişkin hazırlık çalışmalarının 2030 Gündemi'nin ruhuna uygun olarak "kimseyi geride bırakmama" ilkesi doğrultusunda, katılımcı bir anlayışla yürütüldüğünü, 312 Sivil Toplum Kuruluşu (STK), 2 bin şirket temsilcisi, 50 yerel yönetim temsilcisi, 600 uzman olmak üzere toplam 2 bin 962 kişi ve kurumun doğrudan katkısının sağlandığını, bu paydaşların seçilen en iyi uygulamalarının BM raporuna yansıtıldığını anlattı.

Yapılan analizlerin sonuçlarından bahseden Şenel, hedeflerin birçoğunun doğrudan veya dolaylı olarak politika belgelerinde yer aldığı, mevzuatın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını hayata geçirmek için yeterli bir çerçeve sunduğu ve Türkiye'deki kurumların politika ve mevzuatla belirlenmiş sorumluluklarının amaçların tamamıyla örtüştüğünün tespit edildiğini bildirdi.

Şenel, bu çalışmaların birçok Sürdürülebilir Kalkınma Amacı alanında son yıllarda önemli ilerleme kaydedildiğini teyit ettiğini belirterek, "Ülkemiz, sosyal kesimleri gözeten politikaların da etkisiyle, bölgeler arası altyapı farklılıklarının azaltılması ve teknolojik imkanların yurt geneline yayılması alanlarında önemli mesafe kat etmiştir." diye konuştu.