Komisyonda Bütçe Maratonu Sürüyor

Komisyonda Bütçe Maratonu Sürüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2019 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM'nin 2019 bütçesine ilişkin bilgi verdi.

Şentop, "TBMM'nin 2019 Yılı Bütçe Teklifi, 1 milyar 816 milyon 197 bin lira olarak komisyona sunulmuştur. Bütçenin yüzde 52,9'unu personel giderleri, yüzde 7,3'ünü SGK devlet primi giderleri, yüzde 9,3'ünü mal ve hizmet alımı giderleri, yüzde 13,1'ini cari transferler, yüzde 17,3'ünü sermaye giderleri, yüzde 0,1'ini sermaye transferleri oluşturmaktadır." dedi.

TBMM'ye bağlı olan Kamu Denetçiliği Kurumuna da hazine yardımı olarak 27 milyon 215 bin lira pay ayrıldığını belirten Şentop, bu tutarın, bütçenin yaklaşık yüzde 1,5'ini oluşturduğuna dikkati çekti.

Bu yıl ilk kez 2019 Yılı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) için hazine yardımı olarak 40 milyon lira pay ayrıldığını bildiren Şentop, bu tutarın, bütçenin yaklaşık yüzde 2,2'sine denk geldiğini söyledi.

Mustafa Şentop, 2019 bütçesinin, 2018 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 44,7 oranında artarak 1 milyar 816 milyon 197 bin lira olduğunu bildirdi.

Şentop, bütçedeki artışa; 2018 yılı başlangıç ödeneğine göre cari giderlerdeki 486 milyon 535 bin liralık artış, milletvekili ve danışman sayısı ile personel sayısındaki artış, taşeron işçilerin kadroya geçmesi, enflasyon oranındaki artış, TBMM eski üyelerinin tedavi giderleri ile temsil tazminatlarındaki artış, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Radyo Televizyon Üst Kuruluna yapılacak transferler, memurların öğle yemeğine yardım ile uluslararası kuruluşlara yapılan üyelik aidatı ödemelerindeki artışın neden olduğunu söyledi.

Şentop, yatırım giderlerindeki 74 milyon 538 bin lira artışın ise yapım, bakım, onarım ve bilişim giderlerindeki artıştan kaynaklandığına da dikkati çekti.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmenin küreselleşme, demokrasinin ve katılımcılığın artan önemi, milletvekillerinin Meclisten beklentilerindeki değişim gibi hususların, yönetim anlayışı, hedef, araç, yöntem ve işleyiş değişimlerini de gerekli kıldığını belirten Şentop, TBMM'nin, teknolojik imkanlardan en iyi şekilde faydalanarak daha etkin, verimli ve hızlı hizmet üretebilmesi için bu alandaki çalışmalara önem verdiklerini dile getirdi.

Bu kapsamda 2018 bütçesindeki hedeflerinin, yasama yetkisini kullanan milletvekillerinin çalışma şartlarını iyileştirmek, yasama sürecini ve kalitesini geliştirmek olacağını söyleyen Şentop, 2019 için 1 milyar 816 milyon 197 bin lira, 2020 için 1 milyar 850 milyon 603 bin lira, 2021 için de 1 milyar 836 milyon 552 bin lira bütçe öngörüldüğünü aktardı.

"Asli meselelerimizde asla ihtilafa düşemeyiz"

Şentop, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın G20 Meclis Başkanları Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Arjantin'e gittiği için toplantıya katılamadığını söyledi.

Meclis çatısı altında zaman zaman tartışmaların yaşanmasının doğal olduğuna işaret eden Şentop, şunları söyledi:

"Her konuda uzlaşmamız gerekmiyor. Esas olan, müzakere ortamını muhafaza etmek ve müzakerelerin insicamını bozmamaktır. Çoğulcu demokrasinin gereği budur. Bizler, Gazi Meclisin şerefli mensupları olarak tali meselelerde ihtilafa düşsek de millet menfaatlerine zarar verecek asli meselelerimizde asla ihtilafa düşmeyiz, düşemeyiz. Milli mücadeleyi bizzat yönetmesi ve 15 Temmuz hain darbe girişimine maruz kalması sebebiyle iki kez gazi olan Meclisimize bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düşüyor."