Haber analizi: Reform ve dışa açılma yolunda durmaksızın devam

Haber analizi: Reform ve dışa açılma yolunda durmaksızın devam

Cumhurbaşkanı Xi Jinping kısa süre önce reform ve dışa açılmanın ilk pilot bölgesi Guangdong eyaletinde incelemelerde bulundu.

Xi, Çin'in reformu kapsamlı şekilde derinleştirmek ve dışa açılmayı kapsamlı şekilde genişletmek suretiyle, dünyanın dikkatini çeken yeni ve büyük mucizeler yaratacağını söyledi.

Günümüz dünyasında iç ve dış durumda derin değişimler meydana geliyor. Xi'nin inceleme gezisi ve konuşması dünyaya güçlü bir sinyal verdi: Karmaşık durumda Çin daha büyük güven ve daha güçlü önlemlerle reformu sürdürecek ve belirsizliklerle dolu dünyaya bir netlik kazandıracak!

Dünyamız son yüz yılın en büyük değişimiyle karşı karşıya; bir yandan çok kutuplulaşma ve ekonomik küreselleşme uluslararası düzeni hızla değiştiriyor, tüm ülkeler reform ve inovasyonla kalkınma alanını açmaya çalışırken Çin ekonomisi ve toplumu da kaliteli gelişme aşamasına geçiyor. Aynı zamanda tek taraflılık, ticari korumacılık ve milliyetçilik gibi eğilimler boy gösteriyor, ticari anlaşmazlıklar artıyor. Bunlar dünyaya daha fazla risk getiriyor, Çin ekonomisinin aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya bulunmasına yol açıyor.

Peki, gelişme sürecinde sorunlar nasıl çözülecek?

Cumhurbaşkanı Xi Guangdong'da yaptığı konuşmada, reform ve dışa açılmanın Çin'in kaderini tayin eden kritik bir çözüm olduğuna dikkat çekti.

Xi, Çin'in reform ve dışa açılma adımlarını durdurmayacağını, daha yüksek düzeyde ve daha yüksek standartlarda reform ve dışa açılmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Karmaşık durumda Çin reform ve dışa açılma yoluna nasıl devam edecek?

Xi'nin Guangdong ziyareti incelendiğinde, Çin'in 4 alanda çalışma yürüteceğini söyleyebiliriz.

Öncelikle Çin, kendi gücüne dayanarak inovasyon gücünü artırmayı hızlandıracak. Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü tarafından yayımlanan 2018 küresel inovasyon endeksi raporunda Çin ilk 20'ye girdi. Kısa süre önce hizmete giren Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, sahip olduğu 400'den fazla patentle "Çin'in inovasyon gücü"nü ispatladı. Ancak Çin, uçak motoru ve çip gibi alanlarda ithalata ciddi şekilde bağımlı. Xi, Guangdong'da bilim-teknoloji personelini kendi inovasyon gücünü artırmaya teşvik etti.

İkinci olarak, Çin'in imalat sektörü, dijitalleşme, mobilleşme ve akıllılaşma eğilimini hızlandıracak. Çin'in imalat sektörü geçen 40 yılda hızla gelişmesine rağmen, küresel değerler zincirinin orta ve düşük kademesinde yer alıyor, bu alanda Çin halen güçlü sayılmaz. Dünyada yapay zeka, temiz enerji, sanal gerçeklik ve biyolojik teknoloji gibi konularda devrim yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Xi Jinping Guangdong'da yaptığı açıklamada, imalat sektörünün var güçle geliştirilmesini istedi. Bu, yabancı yatırımcıların Çin'de yatırım yapmalarına da yön verdi.

Üçüncüsü, serbest ticaret bölgeleri ve Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi inşa edilerek, buralar Çin'in dışa açılmasında yeni bir doruk noktası haline getirilecek. Reform ve dışa açılmadan bu yana geçen 40 yılda, Çin, dünyayla yakınlaşmayı aralıksız sürdürdü. Özellikle ÇKP 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana, Çin'de 12 serbest ticaret pilot bölgesi kuruldu. Aynı zamanda Çin, New York Körfez Bölgesi, San Francisco Körfezi Bölgesi ve Tokyo Körfez Bölgesi'ni izleyerek dünyanın dördüncü büyük körfez bölgesi olan Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ni yaratma yoluna girdi.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Guangdong eyaletinde inceleme gezisinde bulunurken, eyaletin Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin inşasını, reform ve dışa açılmanın yeni dönemindeki fırsat olarak görmesinin önemini vurguladı. Öyle görünüyor ki serbest ticaret pilot bölgeleri ve büyük körfez bölgesi inşası, Çin'in dünyaya açılan yeni bir platformu haline gelecek.

Dördüncüsü, Çin gelişmede denge ve koordinasyona daha büyük önem verecek. Çin toplumunun yeni çağda karşılaştığı temel çelişkinin, halkın güzel bir yaşama artan ihtiyacı ile dengesiz ve yetersiz kalkınma arasındaki çelişki olduğu, geçen yıl düzenlenen ÇKP 19. Ulusal Kongresi'nde bir kez daha ortaya koyuldu. Yüksek seviyeli bir dışa açılma yoluyla çeşitli bölgelerin daha dengeli şekilde gelişmesinin sağlanması, adı geçen çelişkiyi yok edebilir.

Xi Jinping, özel olarak yoksulluktan kurtarma sorumluluğunu üstlenen Qingyuan şehrinde incelemede bulunarak burada kırsal kesimlerin geliştirilerek koordinasyonlu gelişme düzeninin oluşturulması isteğinde bulundu. Bu, yeni dönemde Çin'in reform ve dışa açılmasında karşılaşılan temel çelişkinin çözülmesine önem verildiğinin bir göstergesi.

Çin'in reform ve dışa açılmasının gerçekleştirildiği 40 yıl, aynı zamanda Çin'in dünyayla işbirliği içinde ortak kazancı yarattığı dönemdir. Dünya Bankası verilerine göre, 2017 yılında Çin'in dünya ekonomisindeki payı yüzde 15,3'ü buldu, Çin'in dünya ekonomisine katkı oranı yüzde 34 civarındadır.

Çin'in reform ve dışa açılmasının 40. yıldönümü dolayısıyla Xi Jinping'in Guangdong'da inceleme gezisi gerçekleştirmesi dünyaya şu sinyali veriyor: Reform ve dışa açılmanın derinleştirilmesi, Çin'in dünyaya verdiği en net yanıttır.