“Çin İnovasyonu” Özel İşletmelerin Desteğinden Ayrı Düşünülemez

“Çin İnovasyonu” Özel İşletmelerin Desteğinden Ayrı Düşünülemez

Cumhurbaşkanı Xi Jinping kısa süre önce Guangdong eyaletinde yaptığı inceleme gezisi sırasında, Çin ekonomisine büyük katkı yapan özel işletmelerin parlak bir geleceğe sahip olduğunu söyledi.

Xi, Çin'de inovasyon, icat ve endüstriyel gelişmenin küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) çabalarından ayrı düşünülemeyeceğini, çeşitli kademelerdeki Çin Komünist Partisi komiteleri ve yönetimlerin politika, finansman ve ticaret ortamı gibi konularda özel işletmeler ve KOBİ'lere daha elverişli koşullar yaratmaları gerektiğini vurguladı. Xi aynı zamanda özel işletmeler ve KOBİ'lerin kendi gücüne dayanarak yenilik yapmalarını ve kazanım elde etmelerini istedi.

Xi, son bir ay içinde üç ayrı konuşmasında özel ekonomi ve KOBİ'lerin rolünü vurguladı. İnovasyon, Xi'nin en çok ilgi gösterdiği konulardan biri oldu. Çünkü inovasyon sadece bir ülke ve bir halkın değil, bir işletmenin gelişmesini sağlayan esas güçtür.

Çin'de reform ve dışa açılma politikasının uygulanmasından bu yana geçen 40 yılda özel işletmeler teknoloji, ürün ve ticaret modelinde yenilik yaparak, sektörel ve sosyal devrime öncülük etti.

Çin ekonomisinin yapısına bakılacak olursa, özel işletmeler ülkenin toplam vergi gelirine yüzde 50, gayri safi yurt içi hasılaya yüzde 60, teknolojik yenilenmeye yüzde 70 ve istihdam olanaklarına yüzde 80 oranında katkı yaptı.

Özel işletmelerin gelişmesi olmadan Çin ekonomisi istikrarlı olmazdı, kaliteli özel işletmeler sistemi olmadan Çin'de modern endüstri sistemi söz konusu değildi. Buna karşı, Çin liderleri, "Özel işletmeleri desteklemek, bütün Çin ekonomisini desteklemektir" görüşünü savundular.

Günümüz dünyası yeni tur bilimsel-teknolojik ve sektörel bir devrimle karşı karşıya, tüm ülkeler uluslararası rekabet gücünü yükseltmek için kendi inovasyon gücünü artırmaya özen gösteriyor. İnovasyon Çin ekonomisinin kaliteli büyümesini sağlayan esas motor haline gelmiştir. Özel işletmeler ve KOBİ'ler ise inovasyonu ilerleten önemli güçlerden kabul ediliyor.

Ekim 2017'de gerçekleştirilen ÇKP 19. Ulusal Kongre raporunda modern ekonomi sisteminin tesis edilme hedefi ortaya koyuldu, inovasyona daha geniş katılım teşvik edildi.

Xi'nin Guangzhou kentinde özel işletmelerin inovasyon kazanımlarını incelerken dile getirdiği inovasyon beklentisi, özel işletmeler için bir siyasi güven ve politik destek olmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecek gelişme ve inovasyonu motive eden bir güçtür.

Son dönemde Çin hükümetinin saptayıp hayata geçirdiği, idari yetkileri alt kademelerdeki yönetimlere devretme, vergi indirimi ve faiz oranlarını düşürme gibi somut tedbirler, özel işletmelerin piyasaya erişimi önündeki engel ve finans kuruluşları tarafından gösterilen bazı ayrımın giderilmesine yardımcı olacak.

Özel işletmelerin daha fazla inovasyon gücünü harekete geçirmesiyle Çin ekonomisinin kaliteli büyümesinde yeni bir sayfa açılacak, insanlığın bilimsel-teknolojik ilerlemesine katkılar sağlanacak.