“Bölüşümde uçurum büyüyor”

“Bölüşümde uçurum büyüyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yazılı açıklamasında, son açıklanan rakamlara göre, 2016'da gelirin bölüşümündeki adaletsizliğin yeniden arttığına dikkati çekti.

Türkiye'nin 10 bin dolar civarında seyreden kişi başına hasıla ile orta gelir tuzağına takılıp kaldığını öne süren belirten Erdoğdu, "Ancak, daha da vahim olanı, Türkiye'nin AKP'nin ekonomi politikası marifetiyle adaletsiz gelir dağılımı tuzağına sıkıştırılmış olduğu gerçeğidir." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, en varlıklı yüzde 5'in en yoksul yüzde 5'in 21 katı gelir elde ettiğinin altını çizerek, Türkiye'nin gelir adaletsizliğinde Avrupa şampiyonu olduğu, OECD liginde ise Şili ve Meksika'dan sonra 3'üncü sıraya geldiği iddiasında bulundu.

Gelir dağılımı araştırmalarının, adaletsizliği tam anlamıyla yansıtamadığına vurgu yapan Erdoğdu, TÜİK'in her yıl uyguladığı gelir dağılımı araştırmasının, beyan esasına dayalı anketlerle belirlendiğini, bu anketlerde varlıklı kesimlerin servetlerini gizleme isteğinin ise beklenen bir durum olduğuna işaret etti.

Aykut Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Mızrak çuvala sığmıyor. Bölüşümde uçurum büyüyor. Birçok konuda istatistiklerle oynayarak gerçekleri makyajlayan TÜİK, yaşadığımız gelir adaletsizliğini artık gizleyememektedir. İşsizlik düşük, milli gelir yüksek açıklanarak hükümet başarılı gösterilmekte ve halkımız aldatılmaktadır. Hükümet yolsuzluk ve kayırmacılıkla siyasi yandaşlarını beslerken düşük gösterdiği enflasyon sayesinde ücretli çalışanları, küçük esnafı ve çiftçileri sömürmektedir."