Türkiye Avrupa'da rüzgâr türbin ekipmanları üretiminde 5. sırada

Türkiye Avrupa'da rüzgâr türbin ekipmanları üretiminde 5. sırada

Avrupa'da rüzgâr enerjisi sektörünü temsil eden en üst kuruluş olan Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği (WindEurope) tarafından hazırlanan "Avrupa'da Rüzgâr Enerjisi ve Ekonomik İyileşme Raporu"na göre, geçen yıl Avrupa'da rüzgâr enerjisi sektörü yüzde 75'i karasal, yüzde 25'i ise deniz üstü olmak üzere 300 bin kişilik istihdam yarattı. 

Dünyanın en büyük 10 rüzgâr türbin üreticisinin 5'i Avrupa merkezli faaliyet gösterirken, Avrupa dünyadaki rüzgâr türbin ekipmanları üretim tesislerinin yüzde 31'ine ev sahipliği yaptı. Söz konusu tesisler küresel rüzgâr kapasitesinin de yüzde 30'unu oluşturdu. 

Bu yıl küresel rüzgâr türbin ekipmanları piyasasının hacmi, 38 milyar Euro'su karasal ve 12 milyar Euro'su deniz üstü olmak üzere toplam 50 milyar Euro'ya ulaştı. Kuleler, rotor kanatları ve dişli kutusu ise küresel piyasanın yüzde 50 ila 55'ini oluşturarak sektörde piyasa değeri en yüksek parçalar oldu. Raporda, söz konusu parçaların piyasaya arz edilmesi için rekabetin çok şiddetli olduğu değerlendirmesi yapıldı. 

Geçen yıl dünyada hâlihazırda faaliyette olan 800 üretim tesisinin yüzde 31'ine Avrupa, yüzde 45'ine ise Çin ev sahipliği yaparken, Hindistan yüzde 7'lik, Brezilya yüzde 5'lik, Kuzey Amerika ise yüzde 4,5'lik pay aldı. 

Avrupa genelinde en büyük rüzgâr türbin ekipman üreticileri sırasıyla Almanya, İspanya, İtalya ve Danimarka oldu. Rüzgâr sanayisi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısına göre yapılan sıralamada, Avrupa genelinde en büyük rüzgâr türbin ekipman üreticisi ülke 82 üretim tesisiyle Almanya oldu. Almanya'yı 41 tesisle İspanya, 17 tesisle İtalya ve 13 tesisle Danimarka takip etti. 

Türkiye ise rüzgâr türbini ekipman üretimi yapan 12 tesisiyle listede 5. sırada yer aldı. Türkiye'deki 12 tesisin 6'sı kule ve 4'ü kanat üretimi yaparken, kalan 2'si ise döküm malzeme üretimi gerçekleştiriyor. 

Listede, Türkiye'yi 11 tesis ile Fransa, 9 tesis ile Polonya, 8 tesis ile İngiltere ve 7 tesis ile Hollanda ve Portekiz takip ediyor.