Reel kesim güven endeksi arttı

Reel kesim güven endeksi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel kesim güven endeksinin ekim ayında 108.1 olduğunu açıkladı. Eylül ayında 105,3 olarak gerçekleşmişti.

Ekim ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, yatırım  harcaması, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki  üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin  değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki  ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4,0 puan artarak 109,7 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği, mevcut mamul  mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir.

Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentilerin ise artış bekleyenler lehine döndüğü gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenmektedir.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 13,6 seviyesinde  gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ekim ayında, ankete katılan iş yerlerinin yüzde 44,7'si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 20,0'ı  talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla ham madde-ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izlemiştir."