Pandemi ile hayatımıza gelen yenilikler

Pandemi ile hayatımıza gelen yenilikler

Covid-19 salgınının patlak vermesi küresel ekonominin çökmesine neden oldu. Çin ekonomisinin yüksek kaliteli büyümeye doğru harekete geçtiği anla çakıştı. Bu göz önüne alındığında, "çift dolaşım" gelişme modeli ekonomik kalkınmanın yönünü göstermektedir.

Yeni kalkınma örüntüsü, iç ekonomik dolaşımın hakimiyetindedir. Çin ile dünyanın geri kalanı arasındaki dolaşımı da kolaylaştırılmıştır, böylece yeni bir iç ve dış denge oluştu. Dış ortamdaki bariz değişiklikler nedeniyle artık ihracatına güvenemez.

Uzun vadede, işletmeler orijinal teknolojilerin arzını artırmak için bağımsız inovasyon yeteneklerini güçlendirmek zorunda kalacaklar, böylece Çin'in endüstriyel zincirinin yükseltilmesi sağlanacak. Bu, yapısal dengesizliklerin üstesinden gelmeye ve daha yakından entegre bir iç pazarın geliştirilmesine odaklanarak tüketim, yatırım ve dış ticaret döngüsü oluşturmak istenecek. Bu yaklaşıma "Çift Dolaşım" adı veriliyor.

"Çift dolaşım" modelinde yeni altyapı gereklidir. Pandemi önleme ve kontrol döneminde, çevrimdışı faaliyetler büyük ölçüde kısıtlanmıştır. Bununla birlikte, temassız dağıtım, tele-çalışma, çevrimiçi eğitim ve çevrimiçi teşhis gibi birçok yeni iş türü ortaya çıktı. Virüsün bulaşmasını önlemek için uygulanan önleme ve kontrol önlemlerinin yanı sıra insanların iş ve yaşamları için destek ve güvenlik sağladı.

Her ne kadar bunlar sadece beklenmedik önlemler gibi görünse de, yeni pazarlar açmak, yeni talep yaratmak, yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve insanların refahını artırmak için uzun vadeli bir aracı temsil ediyorlar. Yeni altyapı, yeni "çift dolaşım" geliştirme modelinin oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.

TEKNOLOJİNİN ENDÜSTRİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Endüstriyel internetin akıllı makineleri, işletmelerin arz verimliliğini artırmaya ve risklere karşı direnme yeteneklerini geliştirmeye elverişlidir. Ulusal ve uluslararası dolaşımın artırılması açısından, bilgi altyapısı iç talepleri genişletebilir, istihdamı artırabilir, arz kapasitesini artırabilir ve uluslararası ticareti teşvik edebilir.

Dijital bir dış ticaret hizmet platformu oluşturmak, endüstriyel yükseltmeyi teşvik etmek için güçlü bir araçtır. Örneğin, Alibaba tarafından başlatılan elektronik Dünya Ticaret Platformu (eWTP), KOBİ'lerin ve az gelişmiş ülkelerin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde yer alan ülkelerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Asya, Afrika ve Latin Amerika pazarlarının açılması ve "çift dolaşım" modunun uygulanmasının hızlandırılmasını sağladı.

Yeni altyapı, üretken faktörlerin serbest akışını desteklemeli, insanların geçim kaynaklarına fayda sağlamalı ve "çift dolaşım" modeli için koruma sağlamalıdır. Şehirlerarası yüksek hızlı demir yolları ve yeni enerji şarj istasyonları, yeni altyapının değerini yansıtmaktadır.

Mevcut sıcak yatırım alanı olarak, yeni altyapının iki yatırım riski sorununa dikkat etmesi gerekmektedir. Birincisi, yeni altyapının yüksek yatırım getirisi belirsizliğine sahip olması.  İkincisi yeni altyapının verimsiz yatırım riskine yol açabilecek çok geniş bir kapsama sahip olmasıdır. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce genel planlama ve koordinasyonun yanı sıra piyasa talebinin ve etkin kullanımın kapsamlı değerlendirmelerinin yapılması gerekir.

Kaynak: China Daily