“KOBİ'lere Çince desteği verilsin”

“KOBİ'lere Çince desteği verilsin”

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) dijitalleşme konusunda 17 maddelik politika önerisi açıkladı. Türkiye'nin dijital altyapısını geliştirmesi için teknoloji alanında Çin ile iş birliği yapması ve dijital ticaret girişimlerine yatırım çekmesi gerekiyor.

TÜSİAD, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesi için sektörel yuvarlak masa toplantıları düzenliyor. Daha önce Çinli yetkililerin de katıldığı bir dizi konferans düzenleyen TÜSİAD'ın yuvarlak masa toplantıları sonucunda politika önerileri de kamuoyuna açıklanıyor. Geçen hafta yapılan beşinci toplantıda dijital ticaret ele alındı ve bir rapor yayınlandı. Raporda özetle, Türkiye'nin dijital altyapısının geliştirilmesi için teknoloji alanında ülke olarak büyük bir atılım yapmakta olan Çin ile iş birliği yapılması ve Çin'den Türkiye'nin dijital ticaret girişimlerine yatırım çekilmesinin önemine dikkat çekildi.

"KÜRESEL KONUMUMUZU  GÜÇLENDİRİR"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masa Başkanı Serkan Sevim, yaptığı açıklamada, "Son 15 yılda dünya ekonomisindeki dijitalleşme ile gerçekleşen dönüşüm sonucunda başta Çin olmak üzere Asya menşeili şirketlerin dünya pazarından aldığı pay artmaktadır. Gerek dijital altyapılarımızın gelişimi, gerekse sekiz milyonu bulan üniversite gençliğimizin dijital meslekler konusundaki eğitimi konularında Çin ile beraber hayata geçirebileceğimiz büyük fırsatlar görüyoruz." dedi. TÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu da, Çin'in, perakende dijital ticarette dünyada en büyük hacme sahip olan ülke olduğu gibi, bu alanda en yüksek büyüme hızına sahip olan ülkelerden biri konumunda bulunduğuna dikkat çekti. Kurdoğlu, Çin ile iş birliğinin, Türkiye'nin dijital ticaret altyapısını geliştirmesi ve küresel dijital ekosistem içerisindeki konumunu güçlendirmesine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

KOBİ'LERE ÇİNCE DESTEĞİ VERİLSİN

Raporda yer alan 17 politika başlığı şöyle oldu:

1- Çin'in büyük dijital ticaret platformlarında Türk firmalarının daha etkin yer almaları konusu şirketlerin bireysel katılımı, sektörel kolektif katılım ve Türkiye'nin ulusal katılımı olmak üzere üç farklı katmanda ele alınmalı ve çalışmalar buna göre sürdürülmelidir. KOBİ'lerin kolektif olarak katılımı için kümelenme çalışmaları yapılmalı ve aktif olarak desteklenmelidir.

2- Çin'in dijital ticaret platformları Türkiye'de henüz yeterince tanınmamaktadır. Buralardaki imkânların anlatıldığı ve bağlantıların kurulabileceği tanıtım toplantıları artırılmalı, sadece devlet değil, özel sektör ve sivil toplum tarafından da hayata geçirilmelidir.

3- Türk firmalarının Çin'in dijital ticaret platformlarında yer almaları ve bu kanaldan satışlarını artırmaları için KOBİ'lerin Çince konusunda desteklenmeleri fayda sağlayacaktır.

4- Teknoloji altyapısı sağlayan yazılım ve bulut bilişim sektöründe mevcut durumda ihracatı olan şirketlere yönelik olarak Turquality gibi küresel pazarlarda hızlandırıcı bir programın hayata geçirilmesi bu alandaki ihracatın artırılmasını sağlayacağı gibi dijital ticaret kapasitesine de olumlu etkisi olacaktır.

ÇİNLİ FİRMALARI TEŞVİK EDELİM

5- Çin'in teknoloji firmalarının Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını geliştirmeleri, Türk mühendis ve yazılımcı istihdam etmeleri ve insan kaynağı havuzunu geliştirmek adına dijital eğitim programları açmaları teşvik edilmelidir.

6- Çin'in gelişmiş yazılım ekosisteminden faydalanabilmek amacıyla, Çin'de yerleşik büyük teknoloji firmaları ile ortak değişim programları geliştirilerek Türkiye'den mühendis ve yazılımcıların buralarda belirli sürelerle çalıştırılması mümkün kılınabilir.

7- Türkiye'nin bulut bilişim altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar özel olarak desteklenmelidir.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE BULUT ORTAKLIĞI

8- Küresel bulut sağlayıcılarının girmediği, Türkiye'nin yakın coğrafyasında yer alan Irak, Azerbaycan gibi ülkelerde ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde faal olan Çinli firmalara Türk firmaları tarafından bulut bilişim çözümlerinin tedarik edilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

9- Firmaların genel olarak markalaşma çalışmalarına verilen desteğin yanında, Çin pazarı özelindeki markalaşma çalışmaları için de ayrıca destek sağlanmalıdır.

10- KOBİ'lerin Çin'e e-ihracatlarını geliştirebilmeleri için yeni finansal enstrümanlar tasarlanmalıdır. Bu alanda kurulacak danışman şirketlere özel destekler planlanmalıdır.

11- Çin ile birlikte farklı sektörlerde dijital fuarların organize edilmesi konusu değerlendirilmelidir. 12- Ticaret Bakanlığı'nın teşkilat yapılanmasında dijital ticaret ile ilgili olarak ayrı bir birim oluşturulması, bu alanda çalışmaların daha odaklı ve yapılandırılmış bir şekilde yapılması için imkân yaratacaktır.

KARMA TOPLANTIDA GÜNDEME ALINSIN

13- Çin ile yakın bir gelecekte yapılması planlanan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda dijital ticaret için mutlaka özel bir başlık açılmalıdır.

14- 2015 yılında Türkiye ve Çin arasında imzalanan "Bilgi İpek Yolu'nun Gelişiminin Güçlendirilmesine İlişkin E-Ticarette İş Birliği Mutabakat Zaptı" dijital ticaret zincirinin tüm halkalarını ve dijital ticarete yönelik tüm iş birliğini kapsayacak şekilde yenilenmeli ve somut çözümler üretebilmesi için eylem planları ile desteklenmelidir.

15- Buna paralel olarak, her iki ülkenin Ticaret Bakanlıkları arasında ticareti tüm veçheleriyle ele alan, geniş kapsamlı ve müzakereleri tamamlanmış olan "E-Ticaret Mutabakat Zaptının" en kısa zamanda imzalanarak hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

16- Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik olarak müzakereler sürdürülürken dijital ticaret konusu ön planda tutulmalıdır. Türkiye'nin Avrupa dijital tek pazarına entegrasyonunun sağlanması, Türkiye'nin küresel dijital ticaret ekosistemi üzerindeki konumunu güçlendirecek ve bu alanda Çin ile olan ilişkilere de fayda sağlayacaktır.

17- Türkiye'deki dijital ekosistemi etkileyecek politikaların özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin de katılımı ile bir "Dijital Politikalar Kurulu" oluşturulması ve bu kurulun altında dijital ticarete yönelik bir çalışma grubu hayata geçirilmesi değerlendirilmelidir.

VARANK: BAŞKA FİRMALAR DA ÜRETİME GELECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde Çin'den ve Uzak Doğu'dan global akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'ye ilgisinin olduğunu belirterek, ilk üretimin şubatta başlamasının planlandığını söyledi. Varank, yaptığı açıklamada, "Çinli bir firmamız ilan etti. (Oppo bin kişiye istihdam sağlayacak.) Türkiye'ye bir üretim tesisi kuracaklar. Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. Bu yıl (2021) içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye'de akıllı telefon üretmek istiyorlar. Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yine Çin'den, Uzak Doğu'dan başka firmalar da var. Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı. Yerli firmalarımız da bize başvurup, teşvik belgesini alıp üretim yapmak istiyorlar" dedi. Samsung'un da Türkiye'de bu alanda yatırım yapacağına dair bir bilginin söz konusunu olduğuna dair soru üzerine Varank, "Firmaların isimlerini benim zikretmem doğru olmaz. Çünkü yatırım kararlarını firmalar kendileri açıklıyor. Ancak şunu söyleyebilirim; Uzak Doğu'dan başka ülkelerle de evet görüşüyoruz. Çok yakın zamanda Türkiye'ye yatırım kararını ilan edecek firmalar da var. 2021'de başka markaları da büyük ihtimalle duyacağız." diye konuştu.

Kaynak. Aydınlık