Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ÇED'e tabi projeler için alınan ÇED Olumlu Kararı, mücbir sebepler dışında, bir yıl içinde EPDK'ye sunulacak.

Rüzgâr, güneş, hidrolik, jeotermal, biyokütle veya yerli madenlere dayalı başvurular hariç olmak üzere, ön lisans başvurularında söz konusu kararın sunulması zorunlu olacak.