Dünya Ağaç Dikme Rekoru Çin'de

Dünya Ağaç Dikme Rekoru Çin'de

National Forestry and Grassland Administration (Ulusal Ormancılık ve Yeşillendirme Dairesi), Çin'de oluşturulan orman alanının 69,93 milyon hektarlık bir alanla dünyanın en büyük orman alanına ulaştığını belirtti.

En son ulusal orman araştırma raporlarına dayanılarak, Çin'in orman alanının 2013 sonu itibariyle %21,66 oranında alan kapladığı ve bunun Çin'i dünyanın en hızlı büyüyen orman kaynaklarına sahip ülke durumuna getirdiği gerçeği ortaya çıktı. 

Çin Ormancılık Akademisi dekan yardımcısı Xiao Wenta, Çin'in geçtiğimiz 40 reform ve açılım yılı boyunca ormanlık alanları tazelemekte çok ciddi gelişmeler kaydettiğini söyledi.

Çin'de bu alanda, Güney Çin'in Fast-Growing Forests Base (hızlı büyüyen ormanlar), Three-North Shelter Forest Program (Üç Kuzey Barınak Ormanı Programı) ve Yangtze Nehri Shelter Forest da dahil bir dizi proje uygulandı. Çin yetkilileri, Hebei eyaletindeki 75.000 hektarlık alan kaplayan Saihanba Ulusal Park Ormanı'nın şu anda dünyanın en büyük dikilmiş ormanı olduğu öne sürülüyor.  

Çin resmi ormancılık yetkilileri ekili ormanların ülkenin odun ve ahşap ihtiyacında önemli bir rol oynadığını açıklıyor.  2009 ile 2013 yılları arasında Çin'in ahşap/odun gereksiniminin %85'inden fazlası dikilmiş ormanlardan temin edilmişti.