Ar-Ge harcaması 2018'de ne kadar arttı?

Ar-Ge harcaması 2018'de ne kadar arttı?

Ar-Ge harcaması 2018 yılında bir önceki yıla göre 8 milyar 678 milyon lira artarak 38 milyar 534 milyon TL'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı araştırma-geliştirme faaliyetleri araştırması verilerini açıkladı. Buna göre; Gayri Safi Yurt İçi Ar-Ge harcaması 2018 yılında bir önceki yıla göre 8 milyar 678 milyon TL artarak 38 milyar 534 milyon TL'ye yükseldi.

AR-GE HARCAMASININ GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYİH) İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 1,03 OLDU

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki oranı 2017 yılında yüzde 0,96 iken, 2018 yılında yüzde 1,03'e yükseldi.

EN FAZLA AR-GE HARCAMASI MALİ VE MALİ OLMAYAN ŞİRKETLER TARAFINDAN YAPILDI

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 60,4 ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 30,3 ile yükseköğretim takip etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dâhil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 9,2 oldu.

MALİ VE MALİ OLMAYAN ŞİRKETLER AR-GE FİNANSMANINDA YÜZDE 53,6 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Ar-Ge harcamalarının 2018 yılında yüzde 53,6'sı mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken bunu yüzde 32,3 ile genel devlet, yüzde 12,1 ile yükseköğretim, yüzde 2 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0,03 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etti.