2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi komisyonda kabul edildi

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi komisyonda kabul edildi

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

2021 bütçesinin giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 223,5 milyar lira, özel bütçeli idarelere 119,9 milyar lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara da 2,7 milyar lira ödenek verildi.

Vergi gelirleri ise şöyle sıralandı:

''Gelir vergisi 195,3 milyar lira, Kurumlar Vergisi 105,2 milyar lira, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 213,7 milyar lira, dâhilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) 70,6 milyar lira, ithalatta alınan KDV 194,9 milyar lira, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 18,5 milyar lira, BSMV 28,5 milyar lira, Damga Vergisi 23,8 milyar lira, harçlar 34,4 milyar lira, diğer vergiler 37,9 milyar lira."

Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2019 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi de görüşüldü ve kabul edildi.

Kaynak: NTV