Öğretmenler için dijital okuryazarlık kılavuzu hazırlandı

Öğretmenler için dijital okuryazarlık kılavuzu hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, son yıllarda insan yaşamında önemli bir yer tutan, uzaktan eğitim süreciyle de öğretmen, öğrenci ve veli dâhil her yaştan insanın günlük hayatının merkezi haline gelen dijital teknolojilerin doğru kullanılması amacıyla çalışma yapıldı. 

Bu kapsamda, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, uzaktan eğitim sürecinde, dijital teknoloji kullanımı artan öğretmenler için çocukların dijital hayata katılmaları, öğrenmeleri ve çalışmaları için yol göstermek amacıyla "Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu" oluşturuldu. 

Dijital okuryazarlığın tanımının yapıldığı kılavuzda, öğretmenlere, bu kavramı günlük uygulamalara dâhil edebilmeleri, derslerinin kazanımlarını aktarırken bilgi teknolojilerini daha yaratıcı ve eleştirel kullanabilmeleri, bu konuda meslektaşlarıyla ortak bir dil oluşturabilmelerine yardımcı olacak bazı öneriler yer aldı. 

"Dijital Okuryazarlığın Temel Kavramları", "Uygulamada Dijital Okuryazarlık", "Dijital Okuryazarlığın Bileşenleri", "Sınıfta Dijital Okuryazarlığı Teşvik Etmek", "Dikkate Alınması Gereken Hususlar", "Neler Yapabilirsiniz?" gibi bölümlerden oluşan kılavuz, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalı kütüphanesindeki adreste paylaşıldı.