Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan, gelir vergisi ve kurumlar vergisi açısından gider ve maliyet unsurları toplamının indirimi kabul edilmeyecek kısmını belirleyen Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu işletmelerde, kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının yüzde 10’u gider olarak indirilemeyecek.

Bu kapsamda, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının yüzde 10’unun kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemeyeceği de hüküm altına alındı.

Karar, 1 Ocak’tan itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Kaynak: NTV