Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile OECD yayımladıkları “2021-2030 Tarım Görünümü” adlı raporda tarım emtialarının geçen sene Çin’in artan ithalatı ve azalan stoklarla yükseldiğini bildirdi.

Ancak artan üretimin küresel talebi karşılamasıyla çoğu tarım emtiasında yükseliş trendinin gelecek on yılda tersine dönebileceği ve fiyatlarda düşüş olabileceği belirtildi.

Raporda Çin’in özellikle balık ve et talebinin küresel tarım piyasalarının en büyük belirleyicisi olacağı ancak talebin geçen on yıla kıyasla yavaşlayacağı vurgulandı.

Tarım sektöründe sera gazı emisyonlarının gelecek 10 yılda yüzde 4 artacağı öngörülerek “Tarım sektörünün sera gazı emisyonlarının küresel çapta azaltılmasına etkin anlamda destek olabilmesi için ek politik çabaya ihtiyaç olacak.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Bloomberght