İran seçimleri

https://www.criturk.com/videolar/Site-D%C3%BCnya-Bunu-Konu%C5%9Fuyor-AliSeminle-Orta-Do%C4%9Fu%20Kap%C4%B1s%C4%B1-(19-Haziran%202021).mp4