China Daily

Doğal gaz fiyatlarındaki son büyük artışlar elektrik fiyatlarında ve enflasyonda bir artışa neden oldu ve Avrupa’yı bir enerji krizine sürükleyerek enerji dönüşümünün gerektiğinin altını çizdi.

Enerji dönüşümü ve bir üst düzeye yükseltmek genel enerji arzını garanti altına almak için temel bir çözüm ve gelecekte düşük karbonlu ekonominin rekabetçiliğini şekillendirmek için kilit bir önlem. Avrupa görece fosil enerji bakımından görece az kaynağa sahip ve doğal gaz, petrol ve kömür ithaline büyük ölçüde bağlıyken, yerel yenilenebilir enerjiyi geliştirmenin hızlandırılması sadece iklim değişikliği ile mücadeleye yardım etmeyecek, aynı zamanda Avrupa’nın fosil yakıtlara bağımlılığını da azaltacak.

Avrupa’nın uzun dönemli gelir planı yoluyla, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesini hızlandırarak ve düşük karbonlu enerji dönüşümünün maliyeti azaltarak, sermaye maliyeti risk primini azaltmak ümidi ile uzun dönemli elektrik bağlantı piyasası kurulmasını teşvik etmeye çalıştığı bildiriliyor. Mevcut enerji krizi Avrupa enerji dönüşümü ve üst düzeye yükseltmesinin karşı karşıya olduğu ağır zorlukları yansıtıyor.

BİR DİZİ EKONOMİK TEŞVİK POLİTİKASI UYGULAMAYA KONDU

Covid-19’un ekonomi üzerindeki etkileri nedeniyle, bazı ülkeler bir dizi ekonomik teşvik politikaları uygulamaya koydu bu da 2021’de enerji talebinde hızlı bir artışa yol açtı. Avrupa şirketleri, “Yeşil Yeni Anlaşma” çerçevesinde, yerel enerji arzlarını daha da azaltarak daha radikal dönüşüm stratejileri geliştirdi. Ayrıca, aşırı iklim şartlarının etkisi daha güçlü hale geliyor. 2021’deki uzun sakin iklim dönemi birçok Avrupa ülkesindeki rüzgâr enerji çıktısını önemli ölçüde azalttı, bu da doğal gaz tüketimini daha da artırdı. Avrupa ayrıca karbon kotalarını azaltarak, karbon fiyatlarını ardından da gaz fiyatlarını artırdı.

Avrupa enerji krizinin sonuçları dikkat edilmeyi hak ediyor. Değişen ve belirsiz bir gelecek karşısında, enerji dönüşümü ile güvenliğin daha iyi bütünleştirilmesine birincil öncelik verilmesi zorunludur. Enerji dönüşümü uzun dönemli ve tedrici bir süreçtir ve düşük karbonlu enerji dönüşümü bir gecede gerçekleştirilemez. Avrupa enerji krizi ayrıca enerji sisteminin zayıflığını da ortaya koyuyor ve enerji dönüşümü için alarm zillerini çalıyor. Düşük karbonlu enerji dönüşümünü teşvik etmek de gereklidir, öbür türlü Avrupa’nın yeşil ekonomik toparlanma hedefi bir mucize haline gelecek.

Hükümetlerin de enerji güvenliğini sağlamak ve modern bir enerji piyasa sistemi kurma konusunda kendi rollerini yerine getirmeleri zorunludur. Hükümet için risk belirleme ve kontrolünü güçlendirmek ve karbon azaltma ve enerji güvenliği arasındaki ilişkinin uygun biçimde ele alınması, endüstriyel ve tedarik zincirlerinin güvenliği, gıda güvenliği ve halkın normal hayatı özellikle önemlidir.