China Daily

Çin’in kapsamlı ulusal gücü, 2060’tan önce karbon nötr hedefine ulaşmak için sağlam bir ekonomik temel oluşturdu. Bu hedefe ulaşmak, ekonomik yeniden yapılandırma ve enerji tüketim modelini değiştirmek anlamına gelecektir.

Çin’in ekonomik toplamı 2020’de 100 trilyon yuan’ı (15,39 trilyon dolar) aştı ve yeniliği teşvik ederek kapsamlı bir şekilde derinleştiren reformlarla orta ila yüksek bir ekonomik büyüme oranını sürdürme sözü verdi. Çin, yeni bir tür sanayileşmeyi, enformasyonu, kentleşmeyi ve tarımın modernleşmesini teşvik ederek 2035 yılına kadar modern bir ekonomik sistem kurmayı hedefliyor.

Yeşil ve yeni enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, karbon nötrlüğüne ulaşmanın da temelini oluşturacaktır. Çin, yenilenebilir enerji ile yeni enerji araçlarında küresel bir lider ve bazı temel teknolojiler ve endüstriyel zincirlerdeki avantajları ile güçlü ekipman üretim kapasitesine sahip.

2019 yılında Çin’in kurulu hidroelektrik, rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi kapasiteleri dünya toplamının sırasıyla yüzde 30,1, yüzde 28,4 ve yüzde 30,9’unu oluşturdu. Fotovoltaik endüstrisine gelince, Çin dünyanın en büyük üretim ile pazar ölçeğine sahip ve tüm endüstriyel zinciri yerelleştirdi.

YEŞİL KALKINMA KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİ

Çin’in birim Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) başına karbon emisyonları, 2019’da 2015’e kıyasla yüzde 18,2 ve 2005’e kıyasla yüzde 48,1 azaldı ve temelde karbon emisyonlarındaki hızlı büyümeyi tersine çevirdi. Yeni enerjinin maliyeti düşmeye devam ediyor. Örneğin, 2019’da fotovoltaik enerji ve rüzgâr enerjisi üretiminin maliyetleri 2010’a göre, yüzde 82 ve yüzde 39 daha düşüktü ve bu da kömür enerjisi fiyatlarına göre rekabet avantajı oluşturuyor.

Kurumsal ve sosyal avantajlar, Çin’in 2060’dan önce karbon nötrlüğünü gerçekleştirmesine yardımcı olacak. Çin toplumu, düşük karbonlu, yeşil kalkınma peşinde koşma konusunda bir fikir birliğine vardı. Çin ekonomisi büyüdükçe ve toplum ilerledikçe, çevrenin korunmasına ve çevre dostu yapılara daha fazla önem veriliyor.

Öte yandan Çin, son yıllarda karbon emisyonlarını sürekli olarak azaltarak, insanları böyle bir uygulamanın ekonomik büyümeyi engellemeyeceğine ikna etti. Aslında insanlar “berrak sular ve yeşil dağlar altın ve gümüş tepelerdir” fikrini benimsediler. Dolayısıyla artık karbon nötrlüğü arayışının temiz teknolojilerin geliştirilmesini hızlandıracağına ve temiz enerjinin maliyetini ve fiyatını daha da düşüreceğine inanıyorlar.