China Daily / Ding Shuang

Çin Başbakanı Li Keqiang, Ulusal Halk Kongresi’nin yıllık oturumunun son günü düzenlediği basın toplantısında, Çin’in yüksek kaliteli ekonomik büyüme elde etme ihtiyacını yineledi. Ekonomistler ve piyasa analistleri genel olarak Çin ekonomisinin 2021 için yüzde 8-10 tahmininde bulunsalar da, Li bir kez daha “yüzde 6’nın üzerindeki” hedefin ülke ekonomisinin daha istikrarlı bir şekilde büyümesine yardımcı olacağını vurguladı.

Hükümet, piyasa konsensüsünün altında bir hedef belirleyerek, makul bir aralıkta kaldığı sürece Çin için büyüme kalitesinin, büyümenin büyüklüğü ve hızından daha ağır bastığına dair net bir mesaj verdi.

Şans eseri önerilen makro politika bileşimi, kademeli bir politika normalleşmesine işaret ediyor ve biz (Standard Chartered Bank olarak), hedeflenen yüzde 6’lık tabanı aşmak için önemli bir büyüme alanı görüyoruz.

Son ekonomik göstergeler, Çin ekonomisinin zaten potansiyelin üzerinde seyrettiğini gösteriyor. 2020’nin dördüncü çeyreğinde, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyümesi yıllık bazda yüzde 6,5’e ulaştı ve sanayi üretimi yıllık yüzde 7’den fazla artarak her ikisi de salgın öncesi hızı aştı.

Buna ek olarak, Covid-19 salgını sonrasında getirilen olağanüstü politika teşvikinin, vergi ve ücretlerde azalma, altyapı ile sosyal harcamalarda artış ve reel ekonomiye önemli miktarda kredi desteği de dâhil olmak üzere, bu yılın ilk birkaç ayında büyüme ivmesini sürdürmesi bekleniyor. Haricen, aşılamanın ilerlemesi ve büyük ekonomilerde beklenen mali teşvik, küresel iyileşme görünümüne ilişkin iyimserliği körükledi.

Bu nedenle, Çin’in odak noktasını makro kaldıraç oranında daha fazla artışı sınırlamaya kaydırması şaşırtıcı değildir. Nitekim hükümet, ekonomik iyileşmenin temelini sağlamlaştırma ihtiyacının farkındadır ve ekonomi için gerekli desteği sağlamayı ve keskin politika dönüşlerinden kaçınmayı taahhüt etmiştir. Yine de önceliğin artık daha hızlı büyüme değil, daha geniş bağlamda süper boyutlu iç pazarı teşvik etme ve tüketimi artırma şeklinde hedeflenen destek yoluyla düzensiz toparlanmayla mücadele etmek olduğuna inanıyoruz.

ÇİN’İN GSYİH’SİNİN 2021’DE YÜZDE 8 ARTACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Politikadan çıkışın başlaması, Çin’i en azından 2021 boyunca uyumlu makro politikaları sürdürmesi beklenen diğer büyük ekonomilerden ayırıyor. Çin’in 2021 bütçesi, resmi bütçe açığının 2020’de yüzde 3,6’dan yüzde 3,2’ye düşürülmesini öngörerek mali konsolidasyona işaret ediyor. Ülkenin merkez bankası, normal para politikasını olabildiğince uzun süre sürdürmek istediğini gizlemedi ve temelde nominal GSYİH büyümesine paralel olarak para arzını ve toplam sosyal finansman büyümesini yönlendirmeyi taahhüt etti.

Hükümet Çalışma Raporu’ndaki geniş yönergeleri yansıtan, toplam sosyal finansman büyümesinin geçen yıl yüzde 13-14’ten bu yıl sonuna kadar yüzde 10-11’e (salgın öncesi düzey) düşürülmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Bu, son yıllarda para ile kredi büyümesi arasındaki ilişkiye dayalı olarak yüzde 8-9’luk geniş bir para büyümesi anlamına geliyor.

Ayrıca merkez bankası, ticari bankalara açık piyasa işlemleri, orta vadeli kredi imkânı ve yeniden borç verme / yeniden iskonto yoluyla kredi vererek likiditeyi makul ölçüde yeterli tutacaktır. Dahası hükümet borç verme oranlarını düşürmeyi hedeflediğinden, bu yıl politika faizlerinde bir artış beklemiyoruz.

Nispeten cömert mali duruşun, daha sıkı kredi politikasının ve diğer beklenmedik durumların etkisini hafifletmeyi amaçladığına inanıyoruz. Büyümede toparlanma yıl boyunca yolunda giderse, hükümet gelecekte politika alanından tasarruf etmek için yatırım programını yetersiz bir şekilde uygulamayı seçebilir.

Geçen yıl politikalarla ve düşük bazla desteklenen Çin’in GSYİH’sinin 2021’de yüzde 8 artmasını bekliyoruz, bu nedenle resmi hedefe ulaşmak daha kolay olacak. İlginç bir şekilde, açık 3,57 trilyon yuan veya GSYİH’nin yüzde 3,2’si olarak belirlenmiş resmi bütçe, 111,6 trilyon yuan nominal bir GSYİH varsayımına işaret ediyor. Bu, yüzde 10 nominal GSYİH büyümesine ve yüzde 2 deflatör varsayıldığında, yaklaşık yüzde 8 reel büyümeye eşdeğerdir.

Tahminimiz, bütçede oluşturulmuş alanı tam olarak kullanmaya gerek olmadığını varsayarsak, GSYİH’nin yüzde 6’sı gibi geniş bir açığa dayanıyor, ancak daha agresif bir bütçe uygulaması, tahminimiz için yukarı yönlü bir risk oluşturabilir.