Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ); salgın önleme, hazırlık ve müdahaleyi güçlendirmek için hükümetler arası müzakere kurulunun kurulması tasarısını kabul etti.

DSÖ’nün en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesi’nin (DSA) özel oturumunun son gününde “Birlikte Dünya” başlıklı karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Böylece, uluslararası salgın anlaşması için ilk somut adım atılmış oldu.

194 üyeli DSÖ’de tasarıyı sunanlar arasında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler de yer aldı.

Buna göre, gelecekte muhtemel salgınları önleme, hazırlık ve müdahaleyi güçlendirmek için hükümetler arası bir müzakere kurulunun kurulması için süreç başlatılmış oldu.

Kurulun yol haritasını belirmek üzere Mart 2022’de ilk toplantıyı düzenlemesi bekleniyor.

Salgınlara karşı önlemlerin artırılmasının yanı sıra veri paylaşımı, aşıların ve ilaçların adil dağılımının amaçlandığı anlaşmanın 2024’te hazır olması öngörülüyor.