Çin’in dijital gelişim süreci hızlanıyor. 14. Beş Yıllık Plan döneminde dijital ekonomi önemli bir gelişim alanı olacak.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı’nın verilerine göre, dijital ekonominin ölçeği 13. Beş Yıllık Planın başında 11 trilyon yuan’dan 2019’da 35.8 trilyon yuan’a yükseldi ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 36,2’sini oluşturdu.

14. Beş Yıllık Plan döneminde dijital ekonominin gelişimi daha da hızlanacak. Bu yılki hükümet çalışma raporu, 14. Beş Yıllık Plan döneminde dijital gelişimi hızlandırmak, dijital ekonomide yeni avantajlar yaratmak, dijital sanayileşme ve endüstriyel dijital dönüşümü koordine etmek, dijital toplum inşasının ölçeğini hızlandırmak gerektiğini ortaya koyuyor.

2025’TE GSYİH’NIN YÜZDE 10’U HEDEFLENİYOR

2017 hükümet çalışma raporunda ilk kez ifade edildiğinden beri “dijital ekonomi” şimdiye kadar 4 kez doğrudan hükümetin çalışma raporuna yazıldı. 2018’de dijital ekonomiden doğrudan bahsedilmese de “dijital Çin” inşası ilk kez önerildi.

Daha sonra 2019’da hükümet çalışma raporu, gelişmekte olan endüstrilerin gelişimini hızlandırmayı ve dijital ekonomiyi güçlendirmeyi önerdi. 2020’de “İnternet +” inşasını kapsamlı bir şekilde teşvik etmeyi ve dijital ekonomide yeni avantajlar yaratmayı önerdi. 2021’de dijital ekonominin yanı sıra “dijital toplum”, “dijital hükümet” ve “dijital ekoloji” gibi içerikler eklenmiştir.

Çin’in ekonomik ve sosyal kalkınmasında dijital ekonominin rolünün sürekli geliştiği görülüyor. 14. Beş Yıllık Plan taslağında dijital bir Çin inşa edilmesine bağımsız bir bölüm ayrılması, bu misyonun giderek daha önemli hale geldiğini gösteriyor.

Hedefler açısından bakıldığında 14. Beş Yıllık Plan taslağında ayrıca, 2025 yılına kadar dijital ekonomide çekirdek endüstrilerin katma değerinin GSYİH’ye oranının yüzde 7,8’den yüzde 10’a çıkarılacağı açıkça ifade edildi.

Aynı zamanda 14. Beş Yıllık Plan taslağı, bulut bilişim, büyük veri, Nesnelerin İnterneti, endüstriyel İnternet, blok zinciri, yapay zeka, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik dâhil olmak üzere geleceğin dijital ekonomisinin yedi temel sektörünün ana hatlarını çiziyor.

Çin halihazırda e-ticaret, mobil ödeme, paylaşım ekonomisi ve 5G gibi dijital ekonominin temel alanlarında dünyanın ön saflarında yer alıyor.

Çin’in beş yıllık planlarının hazırlanmasında yer alan kilit kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, dijital ve fiziksel ekonomilerin entegrasyonuna rehberlik etmeye odaklanarak yeni internet endüstrisine ilişkin politika belgelerini araştıracağını ve taslağını hazırlayacağını duyurdu.

Taslak plan aynı zamanda Beijing’in iki temel mevzuatın uygulamaya konmasını hızlandırma niyetini de gösteriyor. Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası ve Veri Güvenliği Yasası.

Her iki yasa da Siber Güvenlik Yasası tarafından oluşturulan mevcut çerçeveye dayanmaktadır. Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası kişisel gizliliğin korunmasına odaklanırken, Veri Güvenliği yasası daha çok ulusal güvenliği korumayı ve hükümetin verileri nasıl toplayıp işleyeceğini belirlemektedir.