Eylem Planı’nın tanıtım toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe’de yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla hazırlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın tanıtılacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı (2021-2025) 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluşuyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ulusal eylem planları hayata geçirildi. Bu çerçevede 2007-2010 yıllarını kapsayan 1’inci Ulusal Eylem Planı, 2012-2015 yıllarını kapsayan 2’inci Ulusal Eylem Planı ve 2016-2020 dönemini kapsayan 3’üncü Ulusal Eylem Planı uygulamaya konuldu.

2021-2025 yıllarını kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı’nın hazırlık çalışmaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve medya temsilcilerinin katkı ve katılımıyla tamamlandı.

Hazırlık çalışmaları, toplumsal ihtiyaçlar ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3’üncü Ulusal Eylem Planı (2016-2020) izleme ve değerlendirme raporları dikkate alınarak çok sektörlü ve katılımcı bir anlayışla sürdürüldü.

4’üncü Ulusal Eylem Planı hazırlık sürecinde öncelikle durum tespitinin daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi.

20 Ekim 2020’de kadına yönelik şiddetle mücadele ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, uluslararası kuruluşların ve üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4’üncü Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı” çevrim içi gerçekleştirildi.

Yol haritası 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluştu
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4’üncü Ulusal Eylem Planı ile şiddete sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önleme amacı taşıyan yeni dönemin yol haritası ortaya konuldu. Bu doğrultuda eylem planı 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluştu.

Eylem Planı’nın ana başlıkları “Adalete Erişim ve Mevzuat (3 strateji, 22 faaliyet)”, “Politika ve Koordinasyon (5 strateji, 35 faaliyet)”, “Koruyucu Önleyici Hizmetler (8 strateji, 65 faaliyet)”, “Toplumsal Farkındalık (8 strateji, 77 faaliyet), “Veri ve İstatistik (4 strateji, 28 faaliyet)” olarak belirlendi.

BEŞTEPE MİLLET KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE TANITILACAK

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde tanıtılacak.