Birleşmiş Milletler  Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı (COP15) kapsamında Kunming Deklarasyonu onaylandı.

Deklarasyonda, ülkelerin biyolojik çeşitliliğini koruma stratejileri ile eylem planlarının belirlenmesinin ve güncellenmesinin hızlandırılması, etkin bir korunan alan sisteminin oluşturulması ve optimize edilmesi, küresel çevre hukuku çerçevesinin iyileştirilmesi, gelişen ülkelerin 2020 Sonrası Küresel Biyolojik Çeşitliliği Çerçevesi’ni hayata geçirmesi için gereken sermaye, teknoloji ve kabiliyet inşasına ilişkin desteğin arttırılması taahhütlerine vurgu yapıldı.

Deklarasyonda ayrıca kara, tatlı su ve deniz canlılarının çeşitliliğinin korunması amacıyla başta Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi olmak üzere mevcut çok taraflı çevre sözleşmeleriyle iş birliğinin ve eş güdümlü eylemlerin güçlendirilmesine işaret edildi.